Lao động
Tuần lễ nghề nghiệp mùa hè: Hàng ngàn cơ hội việc làm cho sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tuần lễ nghề nghiệp mùa hè: Hàng ngàn cơ hội việc làm cho sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
(LĐXH) Ngày 1/7/2020, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân diễn ra sự kiện thông tin Tuần lễ nghề nghiệp mùa Hè - NEU Career Week Online - Summer 2020. Đây là hoạt độ...
1 2 3 4 5 6 7