Lao động
Quảng Bình: Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho lao động bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển Quảng Bình: Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho lao động bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển
Với sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các cơ quan, ban ngành trực thuộc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cùng UBND tỉnh Quảng Bình, sau ba năm, vấn đề việc làm cho c...
1 2 3 4 5 6 7