Lao động
Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm: “Cần câu” của nhiều công chức lao động Hà Nội Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm: “Cần câu” của nhiều công chức lao động Hà Nội
(LĐXH)- Từ nguồn vốn vay của Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm giải ngân thông qua Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, hàng trăm gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn...
1 2 3 4 5 6 7