VIDEO
Tia chớp Usain Bolt tiếp tục chiến thắng nội dung 100m nam tại Olympic rio 2016
Cập nhật: 3 năm trước
Tia chớp Usain Bolt tiếp tục chiến thắng nội dung 100m nam tại Olympic rio 2016