VIDEO
An sinh xã hội cho người cao tuổi
Cập nhật: 2 năm trước
(LĐXH)- Chăm sóc NCT cả về đời sống vật chất và tinh thần là một nội dung quan trọng trong chính sách mà Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn nhấn mạnh trong tất cả các giai đoạn phát triển của đất nước.