VIDEO
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trưởng triển khai Nghị quyết 126 của Chính phủ
Cập nhật: 8 tháng trước
Hiện tại, Nghị quyết 68, sau khi được sửa đổi, bổ sung đã thực sự rất thông thoáng, thủ tục đơn giản, thời gian thẩm định, giải quyết hồ sơ rút ngắn, tạo sự linh hoạt tối đa cho địa phương.