VIDEO
Kiến nghị nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em
Cập nhật: 1 năm trước
(LĐXH)- Ngày 19/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tư pháp tổ chức phiên họp đánh giá việc thực hiện các kiến nghị về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và giải pháp trong thời gian tới. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chủ trì phiên họp.