VIDEO
Đẩy nhanh tiến độ nhận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng dành cho các đối tượng khó khăn
Cập nhật: 12 tháng trước
(LĐXH)- Việc thực hiện gói hỗ trợ này trên tinh thần Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động.