VIDEO
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp thu, giải quyết thấu tình đạt lý kiến nghị của cử tri
Cập nhật: 11 tháng trước
Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh và Như Xuân.