VIDEO
Người nghèo không cô đơn trong những ngày thực hiện Chỉ thị 16
Cập nhật: 10 tháng trước
(LĐXH)- Tại TP.HCM, nhiều điểm phát cơm, nhu yếu phẩm, khẩu trang cho người khó khăn với tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no" để người nghèo không cô đơn trong đại dịch.