VIDEO
Điểm sáng trong xóa đói giảm nghèo tại Yên Bái
Cập nhật: 10 tháng trước
(LĐXH)- Những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo được tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện một cách đồng bộ và quyết liệt với nhiều chính sách, chương trình hành động thiết thực, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo bền vững.