VIDEO
Người lao động cần làm gì để được hỗ trợ khó khăn do đại dịch?
Cập nhật: 6 tháng trước
(LĐXH)- Việc hỗ trợ sẽ hướng tới đảm bảo đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất, không để lòng vòng, không để độ trễ trong thực hiện chính sách như chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ.