VIDEO
Những mô hình giảm nghèo bền vững ở Hòa Bình
Cập nhật: 8 tháng trước
(LĐXH)- Hòa Bình chú trọng đa dạng hóa các cơ hội liên kết thị trường và hỗ trợ sáng kiến kinh doanh, trong đó tập trung cho hoạt động liên kết trồng gừng tại hai huyện Đà Bắc và Mai Châu; trồng mía đường nguyên liệu tại bốn huyện là Yên Thủy, Đà Bắc, Tân Lạc và Lạc Sơn.