VIDEO
Khó khăn Bảo hiểm y tế cho học sinh miền núi
Cập nhật: 5 tháng trước
(LĐXH)- Theo phản ánh của một số trường học, có trường hợp học sinh khi được yêu cầu tham gia bảo hiểm y tế các em sẵn sàng bỏ học do không có tiền để nộp.
1 2 3 4 5 6 7