VIDEO
Nhiều cơ hội việc làm cho lao động châu Á tại Đông Âu
Cập nhật: 5 tháng trước
Tình trạng nhân lực từ Đông Âu sang Tây Âu làm việc đang gia tăng. Tình trạng này khiến các nước Đông Âu thiếu nhân lực, phải trông chờ vào nguồn lao động từ châu Á.