Văn hóa - Thể thao
Vòng chung kết và triển lãm Cuộc thi “Công nghệ trí tuệ canon chie-tech” 2020 Vòng chung kết và triển lãm Cuộc thi  “Công nghệ trí tuệ canon chie-tech” 2020
(LĐXH)-Ngày 19 tháng 12 năm 2020, tại Hôi trường G3, trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã diễn ra vòng Chung Kết và Triển Lãm cuộc thi “Công nghệ trí tuệ Canon Chie-Tech”...
4 5 6 7 8 9 10