Văn hóa - Thể thao
Khai trương Văn phòng đại diện Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc tại Việt Nam Khai trương Văn phòng đại diện Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc tại Việt Nam
(LĐXH) Ngày 8/10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai trương dưới hình thức online và offline Văn phòng đại diện Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) tại Việt Nam. Đây...
3 4 5 6 7 8 9