Văn hóa - Thể thao
Chương trình nghệ thuật “Người đi tìm sự sống”: Ấn tượng và giàu ý nghĩa Chương trình nghệ thuật “Người đi tìm sự sống”: Ấn tượng và giàu ý nghĩa
(LĐXH) Tối ngày 20/10, tại Phòng hòa nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật “Người đi tìm sự sống”.
3 4 5 6 7 8 9