Văn hóa - Thể thao
Cả loài người có nguồn gốc từ… một cặp bố mẹ cách đây 200.000 năm? Cả loài người có nguồn gốc từ… một cặp bố mẹ cách đây 200.000 năm?
Một nhóm các nhà khoa học quốc tế vừa có một tuyên bố gây sốc khi tìm ra những bằng chứng bước đầu cho thấy toàn bộ thế giới loài người ngày nay đều là “họ hàng”.
2 3 4 5 6 7 8