Văn hóa - Thể thao
Xem những bức ảnh thời ‘Ba đảm đang’, diệt giặc đói, giặc dốt Xem những bức ảnh thời ‘Ba đảm đang’, diệt giặc đói, giặc dốt
Hơn 100 bức ảnh sẽ đưa người Việt Nam quay trở lại thời điểm 70 năm trước, khi toàn dân hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch đã thi đua yêu nước đầy sôi nổi.
2 3 4 5 6 7 8