Văn hóa - Thể thao
Trao kỷ lục cho “Người cao tuổi nhất được nhận bằng Tiến sĩ Khoa học Giáo dục tại Việt Nam” Trao kỷ lục cho “Người cao tuổi nhất được nhận bằng Tiến sĩ Khoa học Giáo dục tại Việt Nam”
(LĐXH) Tổ chức kỷ lục Việt Nam (VietKings) vừa tổ chức Lễ trao Kỷ lục “Người cao tuổi nhất được nhận bằng Tiến sĩ Khoa học Giáo dục tại Việt Nam” cho TS. Chu Mạnh Nguyên.
1 2 3 4 5 6 7