Văn hóa - Thể thao
Ra mắt chương trình biểu diễn nghệ thuật “Tâm hồn làng Việt” Ra mắt chương trình biểu diễn nghệ thuật “Tâm hồn làng Việt”
(LĐXH) Tối 15/9/2017, tại rạp hát Hồng Hà (51 Đường Thành – Hà Nội) Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc đã giới thiệu chương trình biểu diễn âm nh...
1 2 3 4 5 6 7