Văn hóa - Thể thao
Tổ chức Động vật Châu Á cứu hộ thành công cá thể gấu thứ 200 tại Cao Bằng Tổ chức Động vật Châu Á cứu hộ thành công cá thể gấu thứ 200 tại Cao Bằng
(LĐXH)-Trưa nay, 23/10/2018, Tổ chức Động vật Châu Á đã cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Cá thể gấu cái ước chừng nặng 200 ...
1 2 3 4 5 6 7