Văn hóa - Thể thao
Ngày Hội Lục Bát Đinh Dậu 2017: Tôn vinh hồn quê Việt, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh Ngày Hội Lục Bát Đinh Dậu 2017: Tôn vinh hồn quê Việt, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh
(LĐXH) Lục Bát (gọi theo dân gian là “Lộc Phát”) không chỉ là tên một thể thơ truyền thống của Việt Nam, mà còn là Hồn quê, là Văn hóa cội nguồn và Tâm linh của người ...
1 2 3 4 5 6 7