Văn hóa - Thể thao
Triển lãm “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” Triển lãm “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”
(LĐXH) Kỷ niệm 50 năm Di chúc của Bác, Triển lãm “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam từ ngày 30/8 - 03/9...
1 2 3 4 5 6 7