Văn hóa - Thể thao
Bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc dân gian Bình Trị Thiên Bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc dân gian Bình Trị Thiên
(LĐXH) - Trong bối cảnh kinh tế xã hội có nhiều biến chuyển, sự giao lưu hội nhập văn hóa đang diễn ra mạnh mẽ, nhiều thể loại âm nhạc dân gian cũng có dấu hiệu bị biế...
1 2 3 4 5 6 7