Văn hóa - Thể thao
Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức sự kiện “Sức sống kịch Lưu Quang Vũ” Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức sự kiện “Sức sống kịch Lưu Quang Vũ”
(LĐXH) Nhân kỷ niệm tròn 40 năm Nhà hát Tuổi trẻ công diễn vở kịch đầu tiên của Lưu Quang Vũ, tháng 9 năm nay, Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức sự kiện “Sức sống kịch Lưu Quan...
1 2 3 4 5 6 7