Văn hóa - Thể thao
1.500 đại biểu quốc tế tham dự Đại lễ Phật đản Vesak 2019 1.500 đại biểu quốc tế tham dự Đại lễ Phật đản Vesak 2019
(LĐXH) Đại lễ Vesak 2019 với chủ đề Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14-5, ...
1 2 3 4 5 6 7