Văn hóa - Thể thao
Khai trương Seroto Center VSIP Bắc Ninh – Trung tâm cộng đồng sống thuận tự nhiên Khai trương Seroto Center VSIP Bắc Ninh – Trung tâm cộng đồng sống thuận tự nhiên
(LĐXH) - Vào ngày 24/4/2022, Trung tâm cộng đồng đầu tiên tại miền Bắc – Seroto Center VSIP Bắc Ninh thuộc tổ chức Seroto sẽ chính thức khai trương và đi vào hoạt động.
1 2 3 4 5 6 7