Văn hóa - Thể thao
Trao Kỷ lục Việt Nam cho công trình sách lịch thế giới 3240 năm có nhiều trang nhất Việt Nam cho kỷ lục gia Đỗ Thành Lam Trao Kỷ lục Việt Nam cho công trình sách lịch thế giới 3240 năm có nhiều trang nhất Việt Nam cho kỷ lục gia Đỗ Thành Lam
(LĐXH) Ngày 19/7/2019, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Tri thức, đã tổ chức Lễ trao Kỷ lục Việt Nam cho kỷ lục gia Đỗ Thành Lam với công trình: SÁCH ...
1 2 3 4 5 6 7