Văn hóa - Thể thao
VCCA giới thiệu đồng thời hai triển lãm "Xe đạp ơi" và "Vòng tròn/Thời gian" VCCA giới thiệu đồng thời  hai triển lãm 'Xe đạp ơi' và 'Vòng tròn/Thời gian'
Ngày 14/12/2018, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) khai mạc đồng thời 2 triển lãm cá nhân đặc sắc: “Xe đạp ơi!” của nghệ sĩ người Pháp gốc Việt Thu Vân Trần...
1 2 3 4 5 6 7