Văn hóa - Thể thao
Giới thiệu sách mới: Công tác xã hội – Sự lựa chọn của tôi của tác giả Lê Chí An Giới thiệu sách mới: Công tác xã hội – Sự lựa chọn của tôi của tác giả Lê Chí An
(LĐXH) – Hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Công tác xã hội: Sự lựa chọn của tôi” của tác giả Lê Chí An biên soạn được Nhà Xuất bản Lao Động xuất bản vào tháng...
1 2 3 4 5 6 7