Xã hội
Vân Đồn: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,45%
03:56 PM 23/03/2022
(LĐXH) – Huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đặt mục tiêu đến cuối năm 2022, toàn huyện sẽ giảm được 70 hộ nghèo và 70 hộ cận nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đến cuối năm giảm xuống còn 0,45%.
Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động. Nhiều doanh nghiệp phải thỏa thuận với lao động ngừng việc, nghỉ việc không hưởng lương, nhiều lao động bị mất việc làm. Tác động không nhỏ đến chỉ tiêu giảm nghèo và công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Vân Đồn. Trước tình hình đó, UBND huyện đã chỉ đạo nhiều giải pháp, triển khai các chính sách hỗ trợ, trợ giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo như: Chính sách bảo trợ xã hội, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế miễn phí, vay vốn ưu đãi, hỗ trợ tiền điện hộ nghèo; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người thuộc hộ nghèo, thuộc hộ cận nghèo theo Quyết định 42/QĐ-UBND của UBND tỉnh… lồng ghép các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao; tuyên truyền vận động nhân dân sản xuất kinh doanh, liên hệ bao tiêu sản phẩm cho người dân để vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo… Chỉ đạo rà soát cụ thể các tiêu chí, chỉ tiêu đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tính đến cuối năm 2021, huyện Vân Đồn còn 123 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,98%), số hộ cận nghèo là 263 hộ (chiếm tỷ lệ 2,09%).
Huyện Vân Đồn đặt mục tiêu đến cuối năm 2022 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 0,45%...


Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, huyện Vân Đồn đặt mục tiêu trong năm 2022: 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được ưu tiên vay vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế; 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ BHYT; 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; Giảm 70 hộ nghèo, giảm 70 hộ cận nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đến cuối năm giảm xuống còn 0,45%...
Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, huyện Vân Đồn đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, tập trung phát triển các mô hình giảm nghèo để tạo việc làm, thu nhập bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân; Quan tâm hỗ trợ người dân phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho người dân tại các vùng khó khăn. Trong đó, huyện sẽ triển khai hỗ trợ một phần giống cây trồng, vật nuôi, thiết bị, vật tư, phân bón, kỹ thuật; Cải thiện dinh dưỡng giúp giảm suy dinh dưỡng thấp còi, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em từ 0-10 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo;  Phát triển giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; Cung cấp thông tin thị trường lao động, các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Chủ động nâng cao năng lực và giám sát, đánh gia chương trình giảm nghèo…/.
Hưng Cảnh