Giáo dục - Nghề nghiệp
Trường Đại học Lao động – Xã hội thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020
03:25 PM 23/06/2020
Trường Đại học Lao động – Xã hội xin thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020 như sau:
I. Chỉ tiêu, ngành đào tạo
1. Đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản trị nhân lực (dự kiến): 5 chỉ tiêu
2. Đào tạo trình độ thạc sĩ (dự kiến): 150 chỉ tiêu
- Chuyên ngành Kế toán: 25 (tại Trụ sở chính)
- Chuyên ngành Quản trị nhân lực: 65 (tại Trụ sở chính: 35; tại Cơ sở II: 30)
- Chuyên ngành Công tác xã hội: 35 (tại Trụ sở chính: 15; tại Cơ sở II: 20)
- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh: 25 (tại Trụ sở chính)
II. Hình thức tuyển sinh, các môn thi tuyển sinh
1. Đào tạo trình độ tiến sĩ: xét tuyển
2. Đào tạo trình độ thạc sĩ: thi tuyển
Các môn thi tuyển sinh của từng chuyên ngành như sau:
- Chuyên ngành Kế toán: Tiếng Anh; Nguyên lý kế toán; Kế toán quản trị.
- Chuyên ngành Quản trị nhân lực: Tiếng Anh; Quản trị nhân lực; Tiền lương.
- Chuyên ngành Công tác xã hội: Tiếng Anh; Nhập môn Công tác xã hội; Hành vi con người và môi trường.
- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh: Tiếng Anh; Quản trị học, Kinh tế vi mô.
III. Thời gian, địa điểm đào tạo
1. Đào tạo trình độ tiến sĩ: 03 năm tập trung liên tục đối với người có bằng thạc sĩ. Địa điểm đào tạo: Tại Trường Đại học Lao động – Xã hội, Trụ sở chính: số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
2. Đào tạo trình độ thạc sĩ: 02 năm tại Trường Đại học Lao động – Xã hội:
- Tại Trụ sở chính: số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Tại Cơ sở II, số 1018 đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.
Niềm vui của các học viên cao học Trường Đại học Lao động - Xã hội trong ngày nhận bằng Thạc sỹ
IV. Kế hoạch tuyển sinh
1. Đào tạo trình độ tiến sĩ
- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 23/6/2020   
 - Thời gian nhận hồ sơ: Từ 30/6/2020 -23/10/2020
- Thời gian xét tuyển (dự kiến): vào các ngày: 13/11/2020 – 14/11/2020
2. Đào tạo trình độ thạc sĩ
- Thời gian nhận hồ sơ: 22/6/2020-30/8/2020 (Có thể thay đổi theo điều kiện thực tế)
- Thời gian học bổ sung kiến thức: 7/2020 (Theo thông báo của Nhà trường).
- Thời gian ôn thi: 8/2020 (Theo thông báo của Nhà trường)
- Thời gian thi tuyển (Dự kiến): 26/9 – 27/9/2020
- Thời điểm công bố kết quả tuyển sinh (Dự kiến): 10/2020.
Liên hệ mua và nộp hồ sơ đăng ký dự thi đào tạo trình độ tiến sĩ tại Khoa Sau đại học, phòng 402, nhà A, Trường Đại học Lao động – Xã hội, số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Điện thoại: 0243. 5560.412.
Liên hệ mua và nộp hồ sơ đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ tại Khoa Sau đại học, phòng 402, nhà A, Trường Đại học Lao động – Xã hội, số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Điện thoại: 0243. 5560.412 và tại  Phòng Quản lý đào tạo, tầng 1 nhà A, Cơ sở II, Trường Đại học Lao động – Xã hội, số 1018 đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 02838837801 (108) hoặc (109).
Chi tiết Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2020 và Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 xem tại Website: http://ulsa.edu.vn