Giáo dục - Nghề nghiệp
Trường Đại học Lao động – Xã hội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019
02:11 PM 07/05/2019
Trường Đại học Lao động – Xã hội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019 như sau:
  1. 1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

Chuyên ngành

Mã số

Chỉ tiêu (Dự kiến)

Quản trị nhân lực

9 34 04 04

6

  1. 2. Thời gian và địa điểm đào tạo: tương đương 3 năm học tập trung liên tục đối với người có bằng thạc sĩ (kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh) tại trường Đại học Lao động – Xã hội, 43 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trụ sở Trường Đại học Lao động – Xã hội

  1. 3. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển
  2. 4. Điều kiện dự tuyển
4.1.  Điều kiện văn bằng: Người dự tuyển phải có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Cụ thể:
-   Chuyên ngành đúng: Quản trị nhân lực.
-  Chuyên ngành phù hợp: chuyên ngành có chương trình đào tạo ở trình độ thạc sĩ khác chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị nhân lực của Trường Đại học Lao động – Xã hội dưới 10% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức chuyên ngành.
-  Chuyên ngành gần: Chính sách công, Quản lý công, Hệ thống thông tin quản lý, Quản lý kinh tế, Kinh tế lao động và Quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có chương trình đào tạo ở trình độ thạc sĩ khác chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị nhân lực của Trường Đại học Lao động – Xã hội từ 10% đến 40% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức chuyên ngành.
4.2.  Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
4.3.  Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có năng lực ngoại ngữ theo quy định.

4.4.  Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Trường Đại học Lao động – Xã hội được Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ từ năm 2016. Ảnh minh họa

  1. 5. Kế hoạch tuyển sinh

- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 06/5/2019 trong giờ hành chính.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08/7/2019 – 10/10/2019, trong giờ hành chính (có thể thay đổi theo thực tế)

- Thời gian xét tuyển (dự kiến): vào các ngày 07, 08/11/2019.

- Thời gian công bố kết quả xét tuyển (dự kiến): tháng 11/2019.

- Thời gian nhập học (dự kiến): tháng 12/2019. 

DANH MỤC CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

TT

Hướng nghiên cứu

1

Quản lý và phát triển nguồn nhân lực: Phát triển nguồn nhân lực; Vốn nhân lực; Chất lượng nguồn nhân lực; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức; Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công; Chiến lược thu hút nhân tài; Đào tạo nghề ...

2

Thị trường lao động và việc làm: Phát triển thị trường lao động; Việc làm và thất nghiệp; Chuyển dịch cơ cấu lao động; Nâng cao năng suất lao động; Dân số và kinh tế; Dân số và các vấn đề xã hội…

3

Tiền lương, quan hệ lao động: Công tác tổ chức tiền lương; Tiền lương trong doanh nghiệp; Tiền lương trong khu vực công; Cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập; Quản trị thù lao lao động; Quan hệ lao động; Văn hóa tổ chức…

4

Tổ chức và bộ máy quản lý: Tổ chức và định mức lao động; Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý; Quản lý sự thay đổi và phát triển trong tổ chức; Hành vi cá nhân, hành vi tổ chức…

5

Quản lý thực hiện công việc và động lực lao động: Quản lý thực hiện công việc; Hệ thống đánh giá thực hiện công việc; Quản trị dựa trên khung năng lực; Động lực trong lao động; Nâng cao năng suất lao động trong tổ chức, doanh nghiệp…

6

Tiêu chuẩn và an toàn vệ sinh lao động: Tiêu chuẩn lao động; An toàn vệ sinh lao động, Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp…

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Khoa Sau đại học, phòng 402, tầng 4, nhà A, Trường Đại học Lao động – Xã hội, số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;

Điện thoại: 024.3556.0412. Di động: 0982745657 (Cô Hà) E-mail: phd.ulsa@gmail.com.

Chi tiết xem tại website: http://www.ulsa.edu.vn