Giáo dục - Nghề nghiệp
Trường Đại học Lao động - Xã hội thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022
07:01 PM 15/09/2022
Trường Đại học Lao động - Xã hội thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) và dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

1. Ngành, địa điểm đào tạo, điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

1.1. Địa điểm: Trụ sở chính Hà Nội: Số 43 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

TT

Ngành

đào tạo

ngành

 

Tổ hợp xét tuyển

 

Điểm trúng tuyển

Phương thức xét dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT

Phương thức xét dựa trên kết quả học tập THPT (Học bạ)

1

Ngôn ngữ Anh

7220201

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01);

Toán, Hóa, Anh (D07);

Văn, Sử, Anh (D14).

22.00

18.00

2

Kinh tế

7310101

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01).

22.80

22.13

3

Tâm lý học

7310401

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01);

Văn, Sử, Địa (C00).

24.05

20.77

4

Quản trị kinh doanh

7340101

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01).

23.15

22.21

Văn, Địa, Sử (C00).

25.25

 

5

Tài chính ngân hàng

7340201

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01).

22.70

21.72

6

Bảo hiểm

7340204

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01).

21.15

18.00

7

Bảo hiểm – Tài chính

7340207

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01).

15.00

18.00

8

Kế toán

7340301

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01).

22.95

21.96

9

Kiểm toán

7340302

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01).

22.50

21.81

10

Quản trị nhân lực

7340404

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01).

23.30

23.10

11

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01).

21.50

18.00

12

Luật kinh tế

7380107

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01).

23.20

22.95

13

Công nghệ thông tin

7480201

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01).

22.85

22.42

14

Công tác xã hội

7760101

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01);

Văn, Sử, Địa (C00).

22.75

18.00

15

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01).

21.40

20.76

Trụ sở Trường Đại học Lao động - Xã hội, 43 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

1.2. Địa điểm: Cơ sở II, Trường Đại học Lao động - Xã hội, số 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

TT

Ngành

đào tạo

ngành

 

Tổ hợp xét tuyển

 

Điểm trúng tuyển

Phương thức xét dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT

Phương thức xét dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ)

1

Kinh tế

7310101

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01).

22.00

22.00

2

Tâm lý học

7310401

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01);

Văn, Sử, Địa (C00).

24.25

24.25

3

Quản trị kinh doanh

7340101

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01).

21.50

21.50

4

Tài chính ngân hàng

7340201

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01).

22.00

22.25

5

Bảo hiểm – Tài chính

7340207

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01).

17.50

18.00

6

Kế toán

7340301

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01).

22.00

22.25

7

Quản trị nhân lực

7340404

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01).

23.25

24.40

8

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01).

20.60

20.00

9

Luật kinh tế

7380107

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01).

22.25

21.50

10

Công tác xã hội

7760101

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01);

 Văn, Sử, Địa (C00).

21.00

20.00

- Thang điểm xét tuyển đối với cả 2 hình thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ): Thang điểm 30 cho từng tổ hợp xét tuyển.
- Riêng ngành Quản trị kinh doanh đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tổ hợp xét tuyển Văn, Sử, Địa (C00) chỉ tiêu không vượt quá 10% so với chỉ tiêu của phương thức xét này (Do tổ hợp Văn, Sử, Địa (C00) Nhà trường xét tuyển lần đầu).

Sinh viên Trường Đại học Lao động - Xã hội trong ngày nhận bằng tốt nghiệp

2. Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển trên website của trường tại địa chỉ: http://ulsa.edu.vn hoặc http://tuyensinh.ulsa.edu.vn. Thời gian từ ngày 18/09/2022.
  1. 3.  Thời gian và hình thức xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển
Thời gian xác nhận nhập học bắt đầu từ ngày 18/09/2022 đến 17h00 ngày 30/9/2022.
Hình thức xác nhận nhập học: Thí sinh xác nhận trực tuyến trên công thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
Quy trình xác nhận nhập học:
Bước 1: Thí sinh truy cập vào địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn
Bước 2: Tích vào xác nhận nhập học;
Bước 3: Thoát khỏi hệ thống và đăng nhập lại để kiểm tra.
4. Thời gian và thủ tục nhập học
- Nhà trường tổ chức nhập học cho các thí sinh từ 8h00 ngày 3/10/2022 đến 17h00 ngày 4/10/2022 theo từng ngành đào tạo.
- Thủ tục nhập học được thông báo trên website của Nhà trường và gửi cho thí sinh cùng giấy báo trúng tuyển.
- Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp với Nhà trường qua đường dây nóng để được cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục nhập học:
Tại trụ sở chính: 024.35566175, 024.35568795, 024.66867405, 024.66867406.
Tại cơ sở II thành phố Hồ Chí Minh: 0283.8837801 (số nội bộ:108, 109, 111).