Giáo dục - Nghề nghiệp
Trường Đại học Lao động - Xã hội tăng cường công tác công tác quản lý chất lượng giáo dục
10:18 AM 15/01/2020
Năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Trường Đại học Lao động - Xã hội đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác quản lý chất lượng giáo dục.
Theo báo cáo của Trường Đại học Lao động – Xã hội, năm 2019 trong bối cảnh cạnh tranh giữa các trường đại học, cao đẳng ngày càng gay gắt, công tác tuyển sinh đại học chính quy và thạc sĩ của Nhà trường vẫn đạt tỷ lệ tương đối cao (hệ đại học chính quy đạt 96,58% với 3.622SV/3.750 chỉ tiêu, trong đó: trụ sở chính tuyển được 2.322 chỉ tiêu; Cơ sở II tuyển được 1300 chỉ tiêu; tuyển sinh cao học đạt tỉ lệ 86,67% (195 HV/225 chỉ tiêu). Ngoài ra, Trường còn tuyển sinh được một số lớp ngắn hạn như: Lớp bồi dưỡng giảng viên chính cho 126 học viên; lớp CTXH trong bệnh viện ở tại Bệnh viện K Tân Triều với số lượng 16 học viên.
Năm học 2019 - 2020, tỷ lệ tuyển sinh hệ đại học chính quy của Trường đạt 96,58%
Nhờ đó, quy mô đào tạo của Trường được duy trì ổn định với tổng số đến cuối năm 2019 là 15.653 nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên, trong đó có 14 NCS, 521 học viên cao học, 14.393 sinh viên đại học chính quy, 640 sinh viên hệ vừa làm vừa học và đào tạo nghề là 85 học viên.
Để tăng cường công tác quản lý chất lượng giáo dục, trong năm vừa qua, Nhà trường đã hoàn thành kế hoạch rà soát, chỉnh sửa, bổ sung câu hỏi thi cho 132 bộ ngân hàng câu hỏi thi và biên soạn 17 bộ ngân hàng câu hỏi thi mới, được sử dụng làm đề thi thống nhất trong toàn trường. Năm học 2018 – 2019, đã hoàn thành kế hoạch làm đề thi, làm phách bài thi học kỳ 2 và học kỳ phụ theo đúng lịch thi của phòng quản lý đào  tạo,  Khoa Sau đại học và thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho các khóa. Tổng số đề thi đã in ấn là 76.954 đề và 59.718 bài thi được làm phách. Tổ chức chấm phúc khảo  cho 116 bài thi kết thúc học phần theo đơn phúc khảo của sinh viên. Các kết quả thi, kiểm tra của sinh viên luôn được cập nhật kịp thời, chính xác.
Đặc biệt, Trường Đại học Lao động – Xã hội rất chú trọng đến công tác đảm bảo, kiểm định và cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài, nhất là việc đổi mới một số nội dung hoạt động trong quản lý, giảng dạy và học tập. Kết quả, trong 102 nội dung công việc cần cải tiến theo kế hoạch có 42 (41,2%) công việc đã thực hiện; có 41 (40,2%) nội dung công việc đã thực hiện nhưng chưa hoàn thành đầy đủ theo kế hoạch. 
Sinh viên Trường Đại học Lao động - Xã hội
Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường, chủ yếu tập trung vào tình hình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên; tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các cơ sở đào tạo. Công tác giám sát các kỳ thi: tuyển sinh cao học, hệ vừa làm vừa học; kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh, các kỳ thi kết thúc học phần; công tác hậu kiểm tuyển sinh đại học, kiểm tra, giám sát việc quản lý phôi bằng và cấp phát văn bằng các bậc, các hệ; thanh tra, kiểm tra hồ sơ học viên chuẩn bị tốt nghiệp trong năm 2019... được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, góp phần hạn chế tối đa các hiện tượng tiêu cực, gian lận.
Nhờ việc không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, năm học 2018 - 2019, đã có 2.156 sinh viên đại học chính quy khoá 11 được cấp bằng tốt nghiệp ra trường. Trong đó có 15 sinh viên đạt loại xuất sắc (chiếm 0,69%); 256 sinh viên đạt loại giỏi (chiếm 11,87%), 1563 sinh viên đạt loại khá (chiếm 72.49%) và chỉ có 322 sinh viên đạt loại trung bình (chiếm 14.93%). Việc bảo vệ luận văn cao học thành công đạt tỷ lệ 90%. Đặc biệt, theo kết quả khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học năm 2018 được tiến hành từ tháng 9 – 11/2019, trong số 1095/3842 sinh viên đã tốt nghiệp trả lời khảo sát, tỷ lệ có việc làm đạt 90,4%.
Phát huy thành tích đã đạt được, năm 2020, Trường Đại học Lao động - Xã hội sẽ cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung các quy chế, quy định nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý và đào tạo. Thực hiện đổi mới chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của xã hội. Đảm bảo 100% chương trình đào tạo có đủ các tài liệu và điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động dạy và học. Đồng thời đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài theo kế hoạch năm 2020; phấn đấu năm học 2019-2020, SV hệ đại học chính quy có trên 70% đạt loại khá, giỏi; bảo vệ luận văn thạc sĩ đạt trên 90%; tổ chức tốt các hoạt động khảo thí, đảm bảo chất lượng và hoạt động thanh tra, kiểm tra...
Vân Anh