Giáo dục - Nghề nghiệp
Trường Đại học Kinh tế quốc dân tuyển sinh Thạc sỹ Khóa 27 đợt II năm 2018
03:10 PM 01/09/2018
Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế quốc dân tuyển sinh Thạc sỹ Khóa 27 như sau:
 1. 1. Mục tiêu đào tạo:
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ gồm 2 định hướng: định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng.
- Đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu nhằm tăng cường kiến thức lý thuyết liên ngành, trang bị các kiến thức mới về ngành và kiến thức lý thuyết chuyên sâu về chuyên ngành để người học tăng khả năng nghiên cứu và vận dụng lý thuyết để phân tích, đề xuất giải quyết các vấn đề đặt ra của chuyên ngành.
- Đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng nhằm tăng cường kiến thức liên ngành, vận dụng các kiến thức mới về ngành và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành để giúp cho người học làm chủ trong việc vận dụng các kiến thức vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tếcông tác chuyên môn, nghề nghiệp.
 1. 2. Các ngành đào tạo Thạc sỹ:
 • Ø Kinh tế chính trị.
 • Ø Kinh tế học.
 • Ø Kinh tế đầu tư.
 • Ø Kinh tế phát triển.
 • Ø Kinh tế quốc tế.
 • Ø Kinh tế nông nghiệp.
 • Ø Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm.
 • Ø Kế toán.
 • Ø Quản trị Kinh doanh.
 • Ø Quản trị nhân lực.
 • Ø Kinh doanh thương mại.
 • Ø Hệ thống thông tin quản lý.
 • Ø Quản lý kinh tế.
 • Ø Quản lý công nghiệp.
 • Ø Luật kinh tế.
 1. 3. Chỉ tiêu tuyển sinh:
700 học viên tại địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.
 1. 4. Hình thức thi tuyển, các môn thi tuyển sinh:
 2. a. Môn Luận:
 • Ø Hình thức viết, thí sinh được quyền lựa chọn một trong số các lập luận được đề bài đưa ra để làm bài thi.
 • Ø Thời gian làm bài: 60 phút.
 1. b. Môn Kiến thức kinh tế xã hội tổng hợp:
 • Ø Hình thức trắc nghiệm.
 • Ø Nội dung thi: tích hợp từ 2 khối kiến thức: (I) Toán, logic; (II) Kiến thức chung về Kinh tế và Xã hội.
 • Ø Thời gian làm bài: 90 phút.
 1. c. Ngoại ngữ (môn điều kiện):
 • Ø Thi Tiếng Anh.
 • Ø Hình thức trắc nghiệm theo dạng thức TOEFL rút gọn.
 • Ø Điểm đạt yêu cầu: 50/100.
 • Ø Thời gian làm bài: 90 phút.
 1. 5.  Hướng dẫn làm bài thi:
Thí sinh truy cập vào đường link để xem cách hướng dẫn làm bài Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2018:
http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-huong-dan-cach-lam-bai-thi-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2018-mien-phi__227326.html
 1. 6.  Hồ sơ tuyển sinh:
 • Ø Thí sinh tự download các mẫu giấy tờ có trong hồ sơ tuyển sinh, hoàn thiện và nộp theo thời gian quy định.
 • Ø Địa điểm nhận hồ sơ: Viện Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
 1. 7. Thời gian thi tuyển đợt II tại Hà Nội: 29/9/2018.
 2. 8. Thông tin liên hệ:
Viện Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
Gác 2 Nhà 6, 207 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 36.280.280 - 5689,Fax: (04) 36 288 744, Email:viensdh@neu.edu.vn
Website trường: www.neu.edu.vn, Website Viện ĐTSĐH: www.sdh.neu.edu.vn