Lao động
Trung tâm DVVL Hải Dương thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả Bảo hiểm thất nghiệp trước diễn biến mới của dịch bệnh
10:59 AM 20/08/2020
(LĐXH) Trung tâm DVVL Hải Dương có quyết định tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ hưởng TCTN; Trả quyết định; thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng kể từ ngày 16/8/2020 đến khi có thông báo mới về dịch bệnh Covid -19
Thực hiện Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid -19; Thông báo số 1912 - TB, ngày 16/8/2020 Kết luận của Ban thường vụ tỉnh ủy về khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 1821/SLĐTBXH-VP ngày 13/8/2020 của Sở Lao động Thương binh và xã hội về việc tăng cường thực hiện các biện pháp chống dịch Covid-19 trước những diễn biến mới.
Trung tâm DVVL Hải Dương tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ hưởng TCTN; Trả quyết định; thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng kể từ ngày 16/8/2020 đến khi có thông báo mới về dịch bệnh Covid -19 như sau:
1. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
Người lao động nộp hồ sơ hưởng TCTN theo hình thức gửi thư đảm bảo qua dịch vụ bưu chính công ích (ngày nộp hồ sơ được tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện). Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (mẫu số 03 của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động TB và XH), Trung tâm đăng tải trên Website: daotaolaixehd.com.vn.
- Sổ Bảo hiểm xã hội (bản gốc và bản sao không chứng thực).
- Quyết định chấm dứt HĐLĐ/HĐLV (bản chính và bản sao không chứng thực).
- Chứng minh thư/thẻ căn cước (bản sao không chứng thực).
Lưu ý: Theo quy định người lao động nộp hồ sơ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ/HĐLV. Vì vậy, người lao động nên lựa chọn thời điểm thích hợp để nộp hồ sơ, đặc biệt trong thời gian cao điểm của dịch Covid-19.
Người lao động đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương
2. Trả Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
Sau khi có Quyết định, Trung tâm liên lạc điện thoại với lao động:
- Lao động không nhận Quyết định thì coi như không có nhu cầu hưởng TCTN. Trung tâm dự thảo hủy quyết định theo quy định;
- Lao động nhận quyết định. Trung tâm trả quyết định hưởng TCTN cho người lao động bằng thư đảm bảo qua dịch vụ bưu chính công ích.
3. Thông báo tìm kiếm việc làm
Người lao động thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo hình thức gửi thư đảm bảo qua dịch vụ bưu chính công ích (ngày thông báo việc làm tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện); Người lao động tải trên trang Website: daotaolaixehd.com.vn.
4. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
Người lao động thông báo về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp do có việc làm, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, đi nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, gửi theo hình thức thư đảm bảo qua dịch vụ bưu chính công ích (ngày thông báo được tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện).
Hồ sơ gồm: -Thông báo (mẫu số 21 của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động TB và XH); Người lao động tải trên trang Website: daotaolaixehd.com.vn.
- Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc có việc làm, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, đi nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.
5. Để biết thông tin chi tiết, đề nghị người lao động liên hệ số điện thoại sau:
- Cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ:
+ Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng; ĐT: 0914.922.858
+ Ông: Đỗ Thanh Xuân; ĐT: 0982.852.999
+Bà: Đinh Thị Quỳnh: ĐT: 0382.160.906
- Cán bộ phụ trách trả kết quả:
+ Bà: Trần Thị Tường Linh: ĐT:0934.509.505
+ Bà: Lê Thị Thúy ; ĐT: 0982.053.021
- Cán bộ phụ trách tiếp nhận Thông báo tìm kiếm việc làm:
+ Bà: Lưu Thị Huyền Trang; ĐT: 0964.037.878
+ Bà: Chử Thị Thu Trang; ĐT: 0904.695.795
+ Bà: Trịnh Thị Thắm; ĐT:0987.653.381
+ Bà: Nguyễn Thị Thương; ĐT:0977.134.198
- Người lao động gửi thư đảm bảo theo địa chỉ:
Phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương. Đường An Định, Phường Việt Hòa, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 19006128 (bấm phím 1).
Trân trọng thông báo.

 PV