Lao động
Trung tâm DVVL Hải Dương: Cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động
09:54 AM 30/05/2018
(LĐXH) - Trong những năm qua, Trung tâm DVVL Hải Dương đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp góp phần vào mục tiêu giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Trước hết, Trung tâm rất quan tâm, chú trọng đến công tác giải quyết việc làm mới nhằm tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động, giúp doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động giảm bớt gánh nặng tìm kiếm lao động, góp phần ổn định trật tự xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển. Năm 2017 Trung tâm đã giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho 14.701 người (số lao động có việc làm là 6.499 người) với nhiều hình thức đa dạng.  Một trong những giải pháp thu hút lao động phải kể đến vài trò tích cực của sàn giao dịch việc làm. Năm 2017, đơn vị đã tổ chức được 68 phiên giao dịch việc làm định kỳ và chuyên đề, trong đó có 50 phiên giao dịch việc làm định kỳ vào thứ 5 hàng tuần; 07 phiên GDVL online kết nối với các tỉnh khu vực Bắc, Trung, Nam và đồng bằng sông Cửu Long; 09 phiên GDVL lưu động tại các trường đại học, cao đẳng và trường nghề; 01 phiên dành cho bộ đội xuất ngũ huyện Nam Sách; 01 phiên GDVL dành cho người khuyết tật với tổng số 1.471 đơn vị trực tiếp tham gia các phiên giao dịch việc làm; 12.550 lao động được tư vấn tại phiên giao dịch việc làm; 8.203 lao động được phỏng vấn tại phiên giao dịch việc làm và 4.617 lao động trúng tuyển tại phiên giao dịch việc làm. Sàn GDVL Hải Dương đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường khả năng kết nối cung cầu lao động, cung cấp các thông tin về thị trường lao động cho người lao động và doanh nghiệp.
Bà Lê Thị Phương Hoa, Giám đốc Trung tâm DVVL Hải Dương giới thiệu với các phóng viên về Sàn giao dịch việc làm online tại Trung tâm 
Ngoài ra,Trung tâm còn tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy Hải Dương; hội chợ việc làm dành cho lao động EPS (Hàn Quốc) về nước… Hiện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương đã trở thành địa chỉ tin cậy, nơi gặp gỡ quen thuộc của nhiều doanh nghiệp và người lao động. Trong tương lai sẽ là đầu mối kết nối và triển khai các hoạt động dịch vụ việc làm mang tính khu vực
Bên cạnh giải quyết việc làm thì thực hiện chính sách BHTN cũng được xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của Trung tâm DVVL bởi tính tác động trực tiếp đến NLĐ, người sử dụng lao động và vấn đề an sinh xã hội. Trong thời gian qua với nỗ lực và quyết tâm cao, tại Hải Dương chính sách BHTN đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và được đông đảo người lao động cũng như doanh nghiệp quan tâm đón nhận. Phần lớn doanh nghiệp đã nắm bắt và thực hiện chính sách một cách nghiêm túc. Trong năm 2017, Trung tâm đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 7.341 người. Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 7.207 người. Số người có quyết định hỗ trợ học nghề là 273 người. Số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quyết định là 87.304.000.000 đồng. Trung tâm cũng đã giới thiệu việc làm cho 9.732 lao động thất nghiệp, trong đó số lao động thất nghiệp nhận được việc làm là 2.503 người. Ngoài ra, Trung tâm đã phối hợp với phòng Việc làm- An toàn lao động, (Sở Lao động - TBXH Hải Dương) tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền về chính sách BHTN bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng tại các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động.
Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động tại Trung tâm
Theo bà Lê Thị Phương Hoa, Giám đốc Trung tâm DVVL Hải Dương, đạt được những kết quả và con số ý nghĩa nêu trênt là do Trung tâm đã tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:
Thứ nhất, không ngừng sáng tạo đa dạng hóa các hình thức hoạt động, mở ra những cách làm mới trong việc tiếp cận và kết nối người lao động với chủ sử dụng lao động. Từng bước đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động. Đặc biệt trong năm 2017 ngoài việc nâng tần suất tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ vào thứ 5 hàng tuần, Trung tâm đã mở ra hướng làm mới trong việc tổ chức các sàn GDVL chuyên đề như phiên GDVL cho bộ đội xuất ngũ, phiên GDVL cho lao động thất nghiệp, phiên GDVL cho người khuyết tật... cùng các phiên giao dịch việc làm online kết nối các tỉnh để tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Ký biên bản phối hợp với trung tâm DVVL Tuyên Quang, Hà Giang trong việc cung cấp thông tin và đưa lao động đến Hải Dương làm việc.
Thứ hai, tăng cường phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở  Lao động - TBXH trong triển khai hoạt động, đặc biệt là việc kết nối với các doanh nghiệp để tổ chức các hội nghị tư vấn, phổ biến chính sách, pháp luật lao động. Xây dựng mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp, trường nghề, các cơ sở đào tạo; các phòng Lao động TBXH; cử cán bộ trực tiếp xuống các địa phương để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá.
Thứ ba, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thủ tục hồ sơ đơn giản, gọn, nhanh, hiệu quả; tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nâng cao nhận thức, trình độ, phẩm chất đạo đức và thực hiện chuyển đổi lề lối làm việc từ phong cách hành chính sang phong cách phục vụ.
Trung tâm cũng thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
Trong thời gian tới, Trung tâm DVVL Hải Dương sẽ tiếp tục tập trung thúc đẩy hoạt động giới thiệu việc làm. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của sàn giao dịch việc làm, đổi mới và cải tiến để tổ chức có hiệu quả sàn giao dịch việc làm Online. Duy trì phiên giao dịch việc làm định kỳ vào thứ 5 hàng tuần, tiến tới tổ chức giao dịch việc làm hàng ngày theo mục tiêu của Cục việc làm - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp theo hướng chuyên nghiệp với phương châm ba đúng “ đúng chế độ, đúng đối tượng, đúng thời gian”. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động; tăng cường việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Trung tâm với người lao động, người sử dụng lao động; tăng cường sự gắn kết và phối hợp giữa Trung tâm với các cơ quan quản lý nhà nước và các Trung tâm Dịch vụ việc làm đặc biệt là các Trung tâm DVVL trong khu vực. Thường xuyên chia sẻ thông tin để mở rộng phạm vi hoạt động cũng như nâng cao hiệu quả kết nối giữa các địa phương.
Cũng theo bà Lê Thị Phương Hoa, để nâng cao năng lực hoạt động, góp phần thúc đẩy công tác giải quyết việc làm, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian tới, Trung tâm có một số kiến nghị sau:
Một là, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương được Bộ Lao động Thương binh và xã hội đầu tư xây dựng thành Trung tâm Giới thiệu việc làm trọng điểm khu vực miền Bắc nhưng các hoạt động từ khi tiếp nhận đến nay vẫn chỉ mang tính địa phương do chưa có cơ chế cho việc kết nối. Vì vậy, Trung tâm đề nghị Bộ Lao động Thương binh và xã hội sớm có hướng dẫn để có các hoạt động kết nối mang tính khu vực đáp ứng nhu cầu lao động, việc làm, học nghề; chia sẻ thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương với các tỉnh trong khu vực theo điều 9 Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013.
Hai là, thực hiện đề án số 03-ĐA/TU ngày 28/4/2017 của Tỉnh ủy Hải Dương, Trung tâm DVVL Hải Dương sẽ thực hiện chuyển đổi loại hình đơn vị sự nghiệp từ tự đảm bảo một phần chi thường xuyên sang tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên vào năm 2019. Mặc dù ngày 27/7/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1508/QĐ-TTg  về việc ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - TB XH. Song việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho danh mục sự nghiệp công này hiện vẫn chưa được ban hành. Để hoạt động đúng hướng trong bối cảnh khó khăn về nguồn lực tài chính là một thách thức không nhỏ đối với Trung tâm DVVL Hải Dương. Do vậy đòi hỏi sự quan tâm của các cấp các ngành tại cả địa phương và trung ương. Bởi thực tế cho thấy đã có những Trung tâm DVVL hoạt động chệch hướng do khó khăn về tài chính, buộc họ phải quan tâm tới các hoạt động có thu mà không chú trọng đến công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động.
Đức Dương