Lao động
Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hoá đẩy mạnh cung cấp thông tin thị trường lao động
02:52 PM 07/02/2023
(LĐXH)- Nhằm kết nối cung – cầu lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã thực hiện công tác nghiên cứu, dự báo và đánh giá về tình hình thị trường lao động hiện tại, cũng như xu hướng phát triển và tác động kinh tế trong thời gian tới, xu hướng dịch chuyển ngành nghề sau dịch.
Là tỉnh có dân số đông, nguồn lao động dồi dào, hằng năm, Thạnh Hóa có khoảng hàng trăm nghìn người đến tuổi lao động, cùng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ra trường về tỉnh tìm việc làm, lao động đi XKLĐ hết thời hạn về nước… có nhu cầu tìm kiếm việc làm là rất lớn.
Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cho biết, tính đến hết năm 2022, đã có trên 2.410 lượt doanh nghiệp (2.300 lượt doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc trong nước, 110 lượt doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động đi làm việc tại nước ngoài) có nhu cầu tuyển dụng lao động dự kiến trong năm 2022 là 78.000 lượt người.
Một phiên giao dịch việc làm do Trung tâm tổ chức năm 2022
Kết quả thu thập thông tin thị trường lao động là cơ sở để xây dựng dữ liệu về thị trường lao động và thực hiện công tác phân tích, dự báo cung cầu lao động trong ngắn hạn và trung hạn.
Hoạt động cung cấp thông tin thị trường lao động tại Trung tâm không ngừng được đẩy mạnh. Theo đó đã có khoảng 123.150 lượt người lao động được tiếp nhận thông tin về vị trí việc làm, hướng nghiệp và doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng (tăng 15,6 % so với cùng kỳ năm ngoái).
Trong năm 2022, đơn vị đã tư vấn việc làm, tư vấn pháp luật lao động cho 266.741 lượt người (tăng 6,8 % so với năm 2021), trong đó bao gồm tư vấn tập trung tại đơn vị; tư vấn thông qua sàn giao dịch việc làm, giới thiệu việc làm và định hướng nghề nghiệp tại cộng đồng, tư vấn trực tuyến... Kết nối việc làm thành công cho 7.239 người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động (tăng 25,6 so với năm 2021).
Phát huy những kết quả đã đạt được, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hoá đã chủ động xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cùng các giải pháp thiết thực cho năm 2023. Trong đó, tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn định hướng nghề nghiệp và việc làm cho học sinh THPT, nhất là học sinh khối 12.
Đồng thời, tranh thủ các nguồn lực để tăng cường đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, góp phần hình thành sàn giao dịch việc làm trực truyến.
Tăng cường công tác thu thập thông tin thị trường lao động, cập nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu người tìm việc - việc tìm người, làm cơ sở cho việc cung cấp, phân tích, dự báo thị trường lao động, phục vụ tốt công tác tư vấn, kết nối việc làm trong nước, ngoài nước của Trung tâm nói riêng, của tỉnh nói chung.
Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ tăng cường phối hợp tổ chức tư vấn việc làm với các đơn vị, địa phương trong tỉnh nhằm kịp thời hỗ trợ người lao động trong việc tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, đồng thời đáp ứng kịp thời nhu cầu của các doanh nghiệp về tuyển dụng lao động làm việc trong nước, ngoài nước. Tăng tần suất và tổ chức hiệu quả các phiên giao dịch việc làm.
Dự kiến năm 2023, Trung tâm sẽ tổ chức 78 phiên giao dịch việc làm, gồm: 24 phiên Giao dịch việc làm định kỳ tại trung tâm, 30 Phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địaphương trên địa bàn tỉnh, 24 Phiên trực tuyến kết nối với các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Đặc biệt trong năm 2023, Trung tâm sẽ tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ việc làm thuộc Tiểu dự án 3, hỗ trợ việc làm bền vững thuộc dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững dựa trên chương trình, kế hoạch đã xây dựng trong năm 2022./.
PV