Thời sự
"Phấn đấu năm 2019 đảm bảo 100% các trường chất lượng cao, trường trọng điểm phải kiểm định..." 'Phấn đấu năm 2019 đảm bảo 100% các trường chất lượng cao, trường trọng điểm phải kiểm định...'
(LĐXH) - Đó là phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Quân tại Hội nghị triển khai công tác bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp gi...
3 4 5 6 7 8 9