Thời sự
6 tháng đầu năm 2019: Hà Nội giải quyết việc làm cho trên 91,5 nghìn lao động 6 tháng đầu năm 2019: Hà Nội giải quyết việc làm cho  trên 91,5 nghìn lao động
(LĐXH) – Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho trên 95,1 nghìn l...
3 4 5 6 7 8 9