Thời sự
Khai mạc kỳ thi công chức Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Khai mạc kỳ thi công chức Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
(LĐXH) - Căn cứ các quy định pháp luật về việc tổ chức thi tuyển công chức tại Luật Cán bộ, công chức; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy địn...
3 4 5 6 7 8 9