Thời sự
Làng nước mắm Nam Ô hối hả vào Tết Làng nước mắm Nam Ô hối hả vào Tết
Dọc đường làng, mùi mặn mòi đặc trưng của nước mắm thoảng dậy hương vị Tết. Làng nghề nước mắm Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) hình thà...
1 2 3 4 5 6 7