Thời sự
Năm 2018 Võ Nhai giải quyết hết các trường hợp hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22 Năm 2018 Võ Nhai giải quyết hết các trường hợp hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22
(LĐXH) - Với phương châm kết thúc năm 2018, Võ Nhai sẽ giải quyết hết các trường hợp cần hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, huyện đã đề ra một số...
1 2 3 4 5 6 7