Thời sự
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tập huấn công tác cải cách hành chính và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tập huấn công tác cải cách hành chính và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Thực hiện kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) năm 2018, ngày 09/11/2018, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn công tá...
1 2 3 4 5 6 7