Thời sự
Bộ Lao động - TBXH trao Quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho ba lãnh đạo đơn vị Bộ Lao động - TBXH trao Quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho ba lãnh đạo đơn vị
(LĐXH)- Chiều 30/8/2019, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Lao động -TBXH, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chủ trì buổi lễ trao Quyết định nghỉ, hưởng chế độ BHXH đối với các ôn...
1 2 3 4 5 6 7