Thời sự
Vai trò của công đoàn trong xây dựng cơ quan đơn vị "Đoàn kết – kỷ cương – sáng tạo – hiệu quả" Vai trò của công đoàn trong xây dựng cơ quan đơn vị 'Đoàn kết – kỷ cương – sáng tạo – hiệu quả
(LĐXH)- Ngày 15/12, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo “Vai trò của công đoàn trong việc xây dựng cơ quan đơn vị theo phương ch...
1 2 3 4 5 6 7