Thời sự
Một số định hướng và giải pháp về GDNN đến năm 2020 Một số định hướng và giải pháp về GDNN đến năm 2020
(LĐXH)- Chiến lược Phát triển Nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020 đã nêu rõ: Cần phải thu hút doanh nghiệp tham gia mạnh vào phát triển nhân lực; đẩy mạnh gắn kết cá...
1 2 3 4 5 6 7