VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Triệu chứng của trẻ khi nhiễm COVID-19? Làm thế nào để phát hiện ra trẻ nhiễm bệnh?
Cập nhật: 2 giờ trước
Thông thường, các triệu chứng sẽ xuất hiện sau 5–6 ngày kể từ khi người bệnh nhiễm vi-rút. Tuy nhiên, thời gian này có thể lên tới 14 ngày.