Giáo dục - Nghề nghiệp
Triển khai nhiều giải pháp linh hoạt trong công tác tuyển sinh và đào tạo ứng phó với dịch Covid-19
10:09 AM 23/03/2020
Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, mới đây, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã ban hành văn bản số 345/TCGDNN-ĐTCQ ngày 21/02/2020 về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong tuyển sinh và hoạt động đào tạo.
Theo đó, công tác tuyển sinh năm 2020 được tổ chức theo hướng đẩy mạnh ứng dụng CNTT thông qua việc thiết lập các chuyên trang về tuyển sinh trên mạng xã hội (facebook, twitter, viber, zalo…), trên các website để thực hiện công tác tuyên truyền và tư vấn tuyển sinh online; xây dựng, bổ sung công cụ hỗ trợ trực tuyến (live chat) trên các website của cơ sở GDNN, đồng thời có cán bộ thường xuyên quản lý, theo dõi, hỗ trợ tìm hiểu thông tin, tư vấn nghề nghiệp và đăng ký dự tuyển; xây dựng các chương trình, các ấn phẩm truyền thông số về tuyển sinh GDNN và tổ chức tuyên truyền trên các website, các phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh việc đăng ký dự tuyển trực tuyến vào GDNN qua Website của các cơ sở GDNN và trên Trang tuyển sinh của Tổng cục GDNN và Báo tuổi trẻ.
Công tác tuyển sinh và đào tạo năm 2020 sẽ được tổ chức theo hướng đẩy mạnh ứng dụng CNTT. Ảnh minh họa
Đối với công tác đào tạo, tùy từng điều kiện cụ thể, các cơ sở GDNN  nghiên cứu điều chỉnh kế hoạch, chương trình đào tạo, phân công giáo viên giảng dạy cho phù hợp nếu tình hình dịch bệnh kéo dài, theo hướng: Sử dụng thời gian dự phòng (nếu có) hoặc giảm thời gian nghỉ hè vào thời gian học tập chính khóa; đẩy mạnh việc số hóa các nội dung, môn học, mô đun phù hợp để đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo, đẩy mạnh đào tạo trực tuyến (Online) đối với các nội dung, môn học, mô đun phù hợp; xây dựng và phát triển hệ thống quản lý và đào tạo trực tuyến (E-Learning); khuyến khích giáo viên nghiên cứu, ứng dụng CNTT trong thiết kế, xây dựng các bài giảng điện tử; triển khai hệ thống liên lạc điện tử, trực tuyến với học sinh, sinh viên trên website hoặc trang mạng xã hội (live chat) để cung cấp thông tin và hướng dẫn việc học tập.
Với các giải pháp linh hoạt nêu trên, sẽ góp phần tích cực trong việc thực hiện đảm bảo công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong năm học 2020 được ổn định và đáp ứng được mục tiêu, kế hoạch đề ra./.
                                                                  Nguyễn Trường An
                   Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Sở LĐ-TB&XH Quảng Trị