Xã hội
Sự kiện đạp xe trực tuyến gây quỹ hơn 27.000 USD cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Sự kiện đạp xe trực tuyến gây quỹ hơn 27.000 USD cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
(LĐXH) Sự kiện đạp xe xuyên Việt thường niên H2H (Hanoi to Ho Chi Minh) tổ chức bởi tình nguyện viên nước ngoài tại Việt Nam để gây quỹ cho trẻ em khó khăn năm nay đã ...
3 4 5 6 7 8 9