Xã hội
KonTum: Phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em KonTum: Phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em
(LĐXH) - Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, hiện nay, trẻ em trong độ tuổi (dưới 16) trên địa bàn tỉnh KonTum là 186.118 em, chiếm 33,87%. Trong đó...
2 3 4 5 6 7 8