Xã hội
CGV Tổ chức chương trình“ Trăng cười” cho 1.000 trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn CGV Tổ chức chương trình“ Trăng cười” cho 1.000 trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn
(LĐXH) - Ngày 30/9/2017, tại TP.Trà Vinh Công ty CJ CGV Việt Nam phối hợp với Qũy Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình “ Trăng cười 2017” cho gần 1.000 trẻ em...
1 2 3 4 5 6 7