Xã hội
Canon Việt Nam tuyên truyền bảo vệ môi trường và ra quân làm sạch môi trường ở Bắc Ninh Canon Việt Nam tuyên truyền bảo vệ môi trường và ra quân làm sạch môi trường ở Bắc Ninh
(LĐXH)-Ngày 25 tháng 11 năm 2017, Công ty Canon Việt Nam đã phối hợp với Tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức thành công buổi học ngoại khoá với chủ đề bảo vệ môi trường cho các...
1 2 3 4 5 6 7