Xã hội
Những biện pháp thiết thực trong công tác phòng, chống đuối nước tại Quảng Ninh Những biện pháp thiết thực trong công tác phòng, chống đuối nước tại Quảng Ninh
(LĐXH) Là một tỉnh giáp biển, tình trạng trẻ em bị đuối nước luôn là một trong những vấn đề trăn trở trong công tác giáo dục, bảo vệ trẻ em tại Quảng Ninh. Trong năm 2...
1 2 3 4 5 6 7