Xã hội
Việt Nam khởi động sáng kiến “Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học” Việt Nam khởi động sáng kiến “Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học”
LĐXH - Hưởng ứng Sáng kiến Toàn cầu 5 Năm về chấm dứt bạo lực trẻ em do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Quốc tế phát động trên hơn 100 quốc gia, từ 2017 - 2022, tổ chức Tầm...
1 2 3 4 5 6 7