VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Trẻ em hôm nay: Phòng, chống xâm hại tình dục cho trẻ em miền núi
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Các biểu hiện, nguy cơ dẫn đến xâm hại tình dục trẻ em: không đi nhờ xe người lạ; không ở trong phòng một mình với người lạ; không nhận quà và tiền hoặc sự giúp đỡ đặc biệt của người khác mà không rõ lý do.