Lao động
Trà Vinh: Nhiều hoạt động hiệu quả bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động
09:15 AM 28/10/2020
(LĐXH)- Thời gian qua, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Trà Vinh (cơ quan thường trực Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh) đã xây dựng và ban hành chương trình công tác về lĩnh vực ATVSLĐ phân công nhiệm vụ để thực hiện.
Năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể và sự nổ lực phấn đấu của các doanh nghiệp, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh, lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã có được những chuyển biến tích cực, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Theo đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh và 12 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác ATVSLĐ ở địa phương; ban hành quy chế làm việc của Hội đồng an toàn vệ sinh lao động tỉnh. Sở đã chủ trì, phối hợp các cơ quan Hội đồng ATVSLĐ tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước và kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh.
Các doanh nghiệp tại Trà Vinh luôi đặt công tác ATVSLĐ lên hàng đầu (ảnh minh họa)
Các Sở, ngành chức năng, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động về ATVSLĐ và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sát sao các tổ chức, doanh nghiệp thuộc quyền quản lý triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ theo nhiệm vụ, kế hoạch của Hội đồng ATVSLĐ tỉnh giao.  
Trà Vinh đã kiện toàn Hội đồng ATVSLĐ cấp tỉnh để tổ chức phối hợp, thực hiện chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về ATVSLĐ tại địa phương, theo phân cấp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực hiện tốt các hoạt động Chương trình quốc gia về ATVSLĐ năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020.
Về hoạt hoạt động quản lý nhà nước, Sở đã triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương và đóng góp ý kiến văn bản quy phạm pháp luật mới về lĩnh vực ATVSLĐ. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Hoàn thành báo cáo chuyên đề về tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực ATVSLĐ; báo cáo định kỳ tình hình tai nạn lao động, báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Chương trình quốc gia về ATVSLĐ theo quy định. Cũng năm qua, Sở đã hướng dẫn trực tiếp 20 lượt tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở thực hiện các quy định pháp luật ATVSLĐ về kiểm định kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, điều tra tai nạn lao động... Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh.
Công tác phòng chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động cũng được Trà Vinh quan tâm. Theo đó đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 30.793 người lao động; khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 2.045 trường hợp người lao động làm việc trong môi trường có nhiều yếu tố độc hại, nguy hiểm.
Đo kiểm tra môi trường lao động tại 59 cơ sơ, doanh nghiệp có nhiều yếu tố độc hại, nguy hiểm với tổng số 14.961 mẫu đo (gồm: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, tiếng ồn, bụi trọng lượng, hơi khí độc và phóng xạ); phát hiện 1.588 mẫu không đạt quy chuẩn vệ sinh và đã khuyến nghị doanh nghiệp cải thiện có hiệu quả điều kiện làm việc, môi trường lao động.
Tổ chức thăm, tặng quà cho 34 công nhân, viên chức, lao động bị tai nạn lao động và 04 gia đình có người lao động bị tai nạn lao động không may tử vong, với tổng kinh phí 21 triệu đồng. Tổ chức thanh tra,  kiểm tra 02 cuộc thanh tra về ATVSLĐ tại 02 doanh nghiệp; thanh tra chuyên đề kỹ thuật an toàn trong xây dựng tại 24 công trình; ra quyết định xử phạt 13 trường hợp trong xây dựng vi phạm với số tiền 430 triệu đồng.
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ tổ chức huấn luyện tổ chức 02 lớp huấn luyện hướng dẫn hệ thống quản lý ATVSLĐ cho doanh nghiệp, với 120 người tham dự. Qua đó, nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn và hỗ trợ áp dụng các biện pháp kỹ thuật về ATVSLĐ.
Các doanh nghiệp đã tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho 24.863 người, trong đó 141 người làm quản lý phụ trách công tác ATVSLĐ, 69 người làm công tác ATVSLĐ, 2.227 người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, 15 người làm công tác y tế, 264 người của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
Sở Y tế tổ chức 38 lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ chăm sóc sức khoẻ người lao động tại nơi làm việc và biện pháp sơ cấp cứu tại chổ cho doanh nghiệp, cơ sở y tế có 942  người tham dự.
Sở Công thương tổ chức 09 lớp tập huấn bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và hướng dẫn tiêu chí số 4 (nông thôn mới) về điện theo cho 1.8000 đại biểu lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các đoàn thể và trưởng ban nhân dân khóm ấp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hội nghị triển khai các quy định của pháp luật về quản lý an toàn thuộc lĩnh vực dầu khí và bảo vệ môi trường, có 60 người tham dự; hướng dẫn các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc ngành công thương quản lý thực hiện công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí có 45 người tham dự và được công nhận đạt chuẩn theo quy định pháp luật trong kinh doanh khí; tập huấn kiểm tra viên điện lực thuộc các đơn vị điện lực, các tổ điện nông thôn, cơ quan chuyên môn cấp huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện có 167 người tham dự. 
Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 76 lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn (trong đó có nội dung về ATVSLĐ) cho 4.931 lượt cán bộ làm công tác công đoàn ở các cấp công đoàn cơ sở.
Theo đánh giá, có được kết quả trên là do có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đã giúp địa phương từng bước nâng cao năng lực và hiệu qủa quản lý nhà nước về  ATVSLĐ. Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ đã thu hút được sự quan tâm hưởng ứng và tạo sự chuyển biến thật sự của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động cùng chung tay hành động bảo đảm ATVSLĐ trong lao động sản xuất.
Các hoạt động thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ cho người sử dụng lao động, người lao động trong các loại hình doanh nghiệp và cộng đồng dân cư đã tác động tích cực đến nhận thức, kiến thức và giáo dục hành động về hành vi lao động an toàn. Việc triển khai được nhiều hoạt động trong năm qua là nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể và sự nổ lực phấn đấu của các doanh nghiệp, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh./.
Hồng Anh