Xã hội
TP.HCM: Thông tin kê khai số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT.
04:01 PM 23/05/2022
(LĐXH) - Ngày 21/5/2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM cho biết, để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, cấp mã số BHXH, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) kịp thời, ngày 20/5/2022 BHXH TP.HCM ban hành thông báo số 2659/TB-BHXH gửi đến các đơn vị sử dụng lao động; đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT; các cơ sở giáo dục và đào tạo; đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố; Bưu điện TP.HCM (gọi chung là đơn vị) và người tham gia BHXH, BHYT về việc kê khai số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT.

Cán bộ BHXH TP.HCM hướng dẫn người dân là thủ tục hưởng BHXH, BHYT

Theo BHXH TP.HCM, căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu: “Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ Căn cước công dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an (VNEID), trong đó tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)”, ngày 04/5/2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Công văn số 1147/BHXH-TST về việc kê khai số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT.

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, cấp mã số BHXH, cấp thẻ BHYT kịp thời, ngày 20/5/2022 BHXH TP.HCM đã ban hành thông báo số 2659/TB-BHXH gửi đến các đơn vị sử dụng lao động; đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT; các cơ sở giáo dục và đào tạo; đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố; Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh (gọi chung là đơn vị) và người tham gia BHXH, BHYT thực hiện.

Cụ thể như sau: Đối với hồ sơ tăng mới, gia hạn thẻ BHYT: đơn vị yêu cầu người tham gia kê khai số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân trên Mẫu TK1-TS để tập hợp vào Mẫu D02-LT; Mẫu D03-TS hoặc Mẫu D05-TS. Đối với người đang tham gia BHXH, BHYT khi có phát sinh điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT; giải quyết chế độ BHXH, cấp lại sổ, điều chỉnh thông tin trên sổ......: đơn vị quản lý yêu cầu người tham gia kê khai số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân trên Mẫu TK1-TS để bổ sung hoặc điều chỉnh (nếu có). Đối với người đang bảo lưu BHXH khi có phát sinh giải quyết chế độ BHXH, cấp lại sổ BHXH, điều chỉnh thông tin trên sổ.....: kê khai số định danh cá nhân/căn cước công dân trên Mẫu TK1-TS gửi trực tiếp tại cơ quan BHXH để bổ sung hoặc điều chỉnh.

BHXH TP.HCM lưu ý, trường hợp chưa có mã số định danh cá nhân/thẻ căn cước công dân người tham gia liên hệ với Công an cấp xã nơi đăng ký thường trú để được cấp thông báo về mã số định danh cá nhân hoặc có thể tra cứu số định danh cá nhân trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quản lý cư trú https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/.

Trương Đăng