Lao động
TP.HCM: Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ hơn 2,3 triệu lao động
09:14 AM 01/12/2021
(LĐXH) - Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 29/11, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã giải quyết chi hỗ trợ cho 81.589 đơn vị trên địa bàn Thành phố và 2.331.887 lao động (trong đó: 2.172.731 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 159.156 lao động bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp) với tổng số tiền chi hỗ trợ là 5.531,7 tỷ đồng.

TP.HCM: Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ hơn 2,3 triệu lao động

Ngày 30/11/2021, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, tính đến ngày 29/11, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết cho 83.556 đơn vị và 1.792.984 lao động giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống bằng 0% với số tiền 1.892 tỷ đồng (đạt 100%). Đã giải quyết chi hỗ trợ cho 81.589 đơn vị và 2.331.887 lao động bị ảnh hường bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (trong đó có 2.172.731 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 159.156 lao động bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp). Tổng số tiền chi hỗ trợ là 5.531,7 tỷ đồng (trong đó: chi cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 5.208,8 tỷ đồng, chi cho người lao động đang bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 322,9 tỷ đồng).

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021, đảm bảo không bỏ sót người lao động thuộc diện được thụ hưởng chính sách theo quy định, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh còn có thông báo và đề nghị: người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng chưa nhận hỗ trợ thực hiện việc kê khai thông tin theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (đính kèm) gửi về cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được nhận hỗ trợ. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Việc gửi hồ sơ được thực hiện thông qua các hình thức: Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID); Thông qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, quận, huyện.

Trương Đăng