Lao động
TPHCM: Hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện
02:18 PM 21/05/2020
(LĐXH) - Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 1506 ngày 15/5/2020 của BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện”.

BHXH TPHCM thường xuyên tổ chức nhiều Hội nghị tuyên truyền - đối thoại doanh nghiệp thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố

Để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, hướng đến mục tiêu BHXH toàn dân, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ ra quân hưởng hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân  với chủ đề tuyên truyền “Chính sách bảo hiểm xã hội - điểm tựa an sinh của người lao động và Nhân dân” vào lúc 8h00 sáng ngày 23/5/2020 tại trụ Sở chính của Bưu điện TPHCM và 24 quận/ huyện trên địa bàn thành phố.

Mục đích của Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là nhằm khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân thành phố đối với chính sách BHXH, BHYT chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 (Nghị quyết số 21) và Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH (Nghị quyết số 28), góp phần tạo quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, quyết liệt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.

Tòa đàm chuyên đề về quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên khi tham gia BHYT trên địa bàn TPHCM

Bên cạnh đó, các chủ đề cũng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trực tiếp tới đối tượng nông dân và người lao động khu vực phi chính thức về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Đảm bảo phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trong và sau Lễ ra quân đạt chỉ tiêu được giao, dự kiến phát triển ít nhất 1.000 người trở lên. Phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện để gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.

Theo Ban tổ chức cho biết, Lễ ra quân được triển khai đồng bộ từ thành phố đến các quận/huyện trong phạm vi địa bàn toàn thành phố. Đồng thời  đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của chính quyền địa phương,  đảm bảo các quy định về an toàn giao thông. 

Người lao động làm thủ tục BHXH, BHXH tự nguyện tại trụ sở BHXH TPHCM

Bên cạnh đó, Lễ ra quân được trực tuyến và thực hiện tiếp sóng tại điểm cầu Bưu điện TP.HCM (đảm bảo giãn cách xã hội, mỗi phòng họp trực tuyến chỉ từ 20-30 người). Tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô và xe máy tại các điểm cầu (thành phố, huyện) trên địa bàn thành phố, cụ thể: 01 đội tuyên truyền lưu động/01 điểm cầu, tại điểm cầu Bưu điện TP.HCM bố trí 01 ô tô và 25 xe gắn máy (trong đó Bưu điện 15 xe, BHXH TP.HCM bố trí 10 xe), đảm bảo đúng các quy định giãn cách chống dịch Covid-19 của Chính phủ; đảm bảo an toàn giao thông. Các địa điềm tổ chức như: Hội trường Bưu điện TPHCM,  các tuyến đường tuyên truyền lưu động là các trục đường chính của TP.HCM và tại các trụ sở Bưu điện Huyện và các tuyến đường tuyên truyền lưu động là các trục đường chính của quận, huyện khu đông dân cư.

Vương Linh