Lao động
TP.HCM: Hơn 21.000 lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà
03:59 PM 23/05/2022
(LĐXH) - Ngày 21/5/2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM cho biết, sau gần 1 tháng (tính đến ngày 21/5/2022) triển khai thực hiện, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đã có tổng số 1.855 đơn vị với 21.116 lao động nộp hồ sơ hợp lệ và được cơ quan BHXH xác nhận.

TP.HCM: Hơn 21 ngàn lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết, căn cứ Kế hoạch số 1283/KH-UBND của UBND TP.HCM ngày 27/4/2022 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Công văn số 1069/BHXH-TST ngày 26/4/2022 của BHXH Việt Nam về phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/ỌĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 29/4/2022, BHXH TP.HCM ban hành công văn số 2220/BHXH-QLT về việc hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục xác nhận danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà gửi đến đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố.

Theo BHXH TP.HCM, sau gần 1 tháng triển khai thực hiện, đã có 1.855 đơn vị nộp hồ sơ hợp lệ và được cơ quan BHXH xác nhận là với 21.116 lao động.

Cụ thể, đối với người lao động đang làm việc quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: BHXH TP.HCM đã xác nhận cho 1.624 đơn vị với 20.415 lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: BHXH TP.HCM đã xác nhận cho 231 đơn vị với 701 lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM lưu ý, thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

Cụ thể, đối với người lao động đang làm việc quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022, đơn vị có thể nộp hàng tháng hoặc gộp 02 tháng hoặc 03 tháng (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg).

Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022, thời hạn đơn vị nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH: (theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg).

Hình thức nộp hồ sơ: Đơn vị lập danh sách gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị. Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động trên mẫu biểu. Trường hợp đơn vị thực hiện lập hồ sơ không đúng đối tượng theo quy định, chậm trễ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu số 02, Mẫu số 03 của đơn vị, cơ quan BHXH đang quản lý đơn vị sẽ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động, chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp cho cơ quan BHXH. Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý thì cơ quan BHXH trả lại Danh sách kèm Phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời.

Đăng Hải