Lao động
TP.HCM: Gần 99,5% người dân bị ảnhh hưởng của COVID-19 đã nhận được tiền hỗ trợ
02:32 PM 20/07/2020
(LĐXH) - Thực hiện Nghi quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 02 của Hội đồng nhân dân TP.HCM, tính đến ngày 20/7/2020, toàn địa bàn TP.HCM đã giải quyết chi trả hỗ trợ cho 536.540 đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID – 19 (đạt 99,38%), với tổng số tiền hơn 586,94 tỷ đồng.
Hơn 2000 công nhân lao động Công ty Giày Huê Phong TPHCM bi mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid - 19

Theo  ông Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM, để thực hiện gói an sinh xã hội hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Sở đã chỉ đạo quyết liệt toàn hệ thống vào cuộc quyết liệt, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn. Đến thời điểm này, toàn bộ thống kê của 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố cho thấy việc chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã cơ bản hoàn thành.

Cụ thể, toàn thành phố đã giải quyết cho 536.540/539.905 đối tượng (đạt 99,38%), với tổng số tiền hơn 586,94 tỷ đồng. Trong đó, đối tượng người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo đã giải quyết xong 100% cho 110.885/110.885 người, với tổng số tiền hỗ trợ trên 85,2 tỷ đồng. Hỗ trợ cho người lao động ngừng việc làm, hoãn việc làm đạt 99.39% với số người được hỗ trợ là 53.077 người, tổng số tiền là hơn 54,57 tỷ đồng. Hỗ trợ cho 12.803/12.809 đối tượng là giáo viên, nhân viên (kể cả bảo mẫu), đạt 99,95%, với tổng số tiền là hơn 12,8 tỷ đồng.

Hỗ trợ cho người lao động tạm chấm dứt hợp đồng lao động và hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, đến nay đã giải quyết cho 994/1.152 người, đạt gần 86,28%% với tổng số tiền 994 triệu đồng. Những lao động tự do các quận, huyện trên địa bàn thành phố cũng đã chi trả đạt 99,36% với tổng số người được hưởng là 181.000 người, tổng số tiền chi trả hỗ là 1,81 tỷ đồng.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM vui mừng cho biết, theo thống kê từ 24 quận/huyện trên địa bàn TP, đến nay các địa phương đã chi trả hỗ trợ xong 100% đợt 01 cho 16.765/16.765 đối tượng bán vé số lẻ (750.000 đồng/người), cấp bù cho đợt 1 (250.000 đồng/người), đạt gần 93% với tổng số tiền của toàn đợt 01 là hơn 16,4 tỷ đồng. Cơ bản đã chi hỗ trợ xong cho đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền hơn 232,84 tỷ đồng. Trong đó đã giải quyết xong 100% cho các đối tượng có mặt ở thành phố, còn lại một số đối tượng không có mặt tại thành phố, các quận/huyện đang tiếp tục triển khai liên hệ và sẽ chi trả khi liên hệ được. Đối với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho công nhân, có 01 hồ sơ hợp lệ và đã được giải quyết xong với số tiền 44.200.000 đồng, đạt 100%./.

Đăng Hải