Xã hội
TP.HCM: Gần 500 ngàn người bị ảnh hưởng của dịch Covid đã nhận được hỗ trợ
08:56 AM 23/06/2020
(LĐXH) - Qua thống kê của 24 quân, huyện trên địa bàn TP.HCM, tính đến ngày 22 tháng 6 toàn thành phố đã giải quyết chi trả hỗ trợ cho 477.319 đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid – 19 với tổng số tiền hơn 528.231.000.000 đồng.
Đồng chí Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở phát biểu tại cuộc  họp triển khai công tác của ngành LĐ - TBXH TPHCM

Theo ông Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM, qua thống kê của 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố đến nay toàn TP đã giải quyết cho 477.319/568.308 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19, đạt gần 94% của 3.175/5.972 đơn vị (đạt gần 55%) với số tiền 528.231.100. 000 đồng. Trong đó, hỗ trợ cho người lao động (kể cả giáo viên mần non, hộ kinh doanh, người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc) là 210.393/568.308 đối tượng, đạt 69,96% của  3.175/5.972 đơn vị, với số tiền 211.038.600.000 đồng.

Riêng hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương (ngừng việc, tạm hoãn) là 35.564/43.327 người, đạt hơn 82% của 1.023/1.881 doanh nghiệp với số tiền 36.890.400.000 đồng. Trong đó, giải quyết theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP (1.000.000 đồng/người/tháng cho 33.906/43.327 người, đạt 78,26% của 995/1.881 doanh nghiệp với số tiền hỗ trợ là 33.906.000.000 đồng.

Giải quyết theo Nghị dịnh số 42/NQ-CP của Chính phủ (1.800.000 đồng/người/tháng) cho 1.658/43.327 người, đạt 3,82% của 28/1.881 doanh nghiệp với số tiền là 1.658.000.000 đồng. 

Đã giải quyết hỗ trợ cho 707/2.2.126 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (1.000.000 đồng/người/tháng) với số tiền là 707.000.000 đồng. Trong đó, giải quyết theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố là 685 người với số tiền là 685.000.000 đồng. Giải quyết theo Nghị dịnh số 42/NQ-CP của Chính phủ c ho 22/2.126 người với số tiền 22.000.000 đồng,… Đến nay đã giải quyết hỗ trợ cho 9.178/10.282 người là giáo viên mầm non, nhân viên trong các cơ sở mần non ngoài công lập, nhóm trẻ nghỉ việc không hưởng lương (theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND) với số tiền là 9.854.000.000 đồng. Hỗ trợ cho 143.909/219.905 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm với số tiền là 143.909.000.000 đồng. Hỗ trợ cho 1.151/2,618 hộ với số tiền 1.151.000.000 đồng,…

Theo Sở LĐ-TB&XH TP cho biết, thống kê từ 24 quận/huyện của thành phố đến nay cơ bản đã chi hỗ trợ xong cho các đối tượng người có công, người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người bán vé số dạo với số tiền là 317.192.500.000 đồng, trong đó đã giải quyết xong 100% cho các đối tượng có mặt ở thành phố, còn lại một số đối tượng không có mặt tại thành phố các quận/huyện của đang tiếp tục triển khai liên hệ và sẽ chi trả khi liên hệ được.

Đăng Hải