Xã hội
Tổng kết, đánh giá và sửa đổi Chương trình phối hợp liên ngành về phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
07:54 PM 25/11/2021
(LĐXH)-Nhằm triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, ngày 18/11/2021, tại thành phố Hạ Long, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá và sửa đổi Chương trình phối hợp liên ngành trong tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ tợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Tham dự hội nghị có đại diện Sở, ngành: Lao động - TB&XH; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Sở Ngoại vụ; các đơn vị thuộc Sở Lao động - TB&XH: Phòng Phòng chống TNXH, Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới, Phòng Bảo trợ xã hội, Cơ sở bảo trợ, chăm sóc Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Trung tâm công tác xã hội, Trung tâm bảo trợ xã hội; các đơn vị  thuộc Công an tỉnh: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Móng Cái, huyện Bình Liêu; các đơn vị thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Hoành Mô, Quảng Đức và Phòng Lao động - TB&XH của các huyện, thị xã, thành phố.
 

: Đồng chí Lê Minh Sơn - Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH phát biểu khai mạc Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe cơ quan chủ trì thông qua Báo cáo tổng kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp liên ngành trong tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đại diện các Sở, ngành, đơn vị liên quan đã chia sẻ, tham luận về tình hình tội phạm mua bán người, xu hướng, thủ đoạn của tội phạm mua bán người trong tình hình mới, những khó khăn, vướng mắc và mục tiêu, giải pháp thời gian tới để thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị đã phân tích, đánh giá về kết quả công tác tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân bị mua bán trong 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp; Công tác phối hợp với các cơ quan chức năng Trung Quốc trong đấu tranh, tiếp nhận, phân loại, hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân bị mua bán trở về; Công tác xác minh thông tin về nạn nhân được giải cứu, nạn nhân tự trở về qua biên giới mà không do nước ngoài trao trả và bàn giao nạn nhân cho các ngành chức năng để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình tiếp nhận, phân loại, hỗ trợ nạn nhân…

Quang cảnh Hội nghị

Về sửa đổi, bổ sung Chương trình phối hợp liên ngành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu, chỉnh sửa những ý kiến tham gia của các Sở, ngành, đơn vị và được các đại biểu tại Hội nghị thống nhất đề xuất Lãnh đạo 03 ngành ký kết, ban hành Chương trình phối liên ngành trong tình hình mới.
Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Minh Sơn - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến tham luận tại hội nghị và đề nghị các đại biểu đại diện các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong thời gian tới cần tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là: (1) Tập trung tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ xã hội cơ bản, hòa nhập cộng đồng; (2) Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp liên ngành giữa 03 cơ quan Lao động - TB&XH, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trên các mặt công tác, trong đó có công tác trao đổi thông tin, cập nhật số liệu định kỳ, đồng bộ hóa số liệu về nạn nhân; (3) Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, giáo dục về tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; duy trì các mô hình hỗ trợ nạn nhân hiệu quả tại các Cơ sở trợ giúp xã hội của tỉnh; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng mô hình “Nhà tạm lánh” trên địa bàn huyện Đầm Hà hoặc dành khu riêng tại cơ sở của ngành Lao động - TB&XH để tiếp nhận ban đầu nạn nhân bị mua bán trở về trong khi chờ thực hiện các thủ tục pháp lý và để tiếp nhận tạm thời một số trường hợp vô gia cư khác; (4) Duy trì hợp tác quốc tế, nhất là hợp tác với lực lượng Công an, Biên phòng tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); hợp tác với các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam trong công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; (5) Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính để thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, ưu tiên nguồn lực cho các địa phương trọng điểm và các Sở, ngành, đoàn thể nòng cốt trong công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán./.
Mạc Văn Hùng