Thời sự
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra hoạt động công vụ tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
07:24 AM 31/05/2018
(LĐXH)- Chiều 30/5, tại Hà Nội, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc để kiểm tra hoạt động công vụ tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Tham gia đoàn còn có các đồng chí Tổ phó Tổ công tác, gồm: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành; Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh.
Về phía Bộ Lao động – TBXH có Bộ trưởng Đào Ngọc Dung; các Thứ trưởng: Doãn Mậu Diệp, Lê Quân, Nguyễn Thị Hà cùng lãnh đạo các cục, vụ, viện, đơn vị trực thuộc.
Quang cảnh buổi làm việc của Tổ công tác với Bộ Lao động - TBXH
Báo cáo với Tổ công tác về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ, Thứ trưởng Bộ Lao động - TBXH Doãn Mậu Diệp cho biết: Là cơ quan quản lý Nhà nước nhiều lĩnh vực có ảnh hưởng lớn đến an sinh xã hội, Bộ Lao động - TBXH luôn quan tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm việc chấp hành quy định của pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.  Thực hiện nghiêm túc, đúng chức trách, thẩm quyền, thứ bậc hành chính, quan hệ phối hợp trong việc thực thi công vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, không bỏ sót nhiệm vụ được phân công, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, không nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác gợi mở một số vấn đề tại buổi kiểm tra
Theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, hiện tại Bộ Lao động – TBXH có 65 đơn vị, gồm 17 đơn vị hành chính Nhà nước và một số Văn phòng chuyên trách, 44 đơn vị sự nghiệp công lập, 3 doanh nghiệp. Trên cơ sở biên chế công chức được giao hàng năm, Bộ đã quản lý, sử dụng biên chế đối với các đơn vị hành chính theo đúng quy định hiện hành, thực hiện sắp xếp, phân bổ biên chế công chức đáp ứng yêu cầu giảm mỗi năm 1,5% biên chế và định hướng đến năm 2021 giảm 10% biên chế các cơ quan, đơn vị hành chính trực thuộc bộ so với năm 2015...
Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Bộ Lao động – TBXH đã kết hợp sử dụng nhiều phương thức chỉ đạo, điều hành như phân công trách nhiệm từng thành viên Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ; xây dựng, ban hành hệ thống quy chế, quy trình làm việc, quy chế phối hợp; thực hiện phân cấp thẩm quyền cho lãnh đạo đơn vị; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc của lãnh đạo Bộ... Nhờ đó mà kết quả công tác trong năm 2017, Bộ lao động – TBXH đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 3 chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao, góp phần cùng với cả nước hoàn thành toàn diện 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Quốc hội giao. Tính đến giữa tháng 5/2018, Bộ Lao động – TBXH đã hoàn thành 33/113 nhiệm vụ được giao, tỷ lệ hoàn thành đúng hạn đạt 100%, trong đó có 2 nhiệm vụ lớn và quan trọng là Đề án xây dựng cải cách chính sách BHXH và tham gia xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương (đối với khu vực sản xuất, kinh doanh).
Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH Đào Ngọc Dung đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục và yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quyết tâm thực hiện trong thời gian tới
Đến nay, Bộ Lao động – TBXH đã thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và Chính phủ điện tử theo Nghị quyết và Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hằng năm, Bộ cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung sắp sếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cũng như trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo...
Tại buổi làm việc, các thành viên của Tổ công tác đã phát biểu ý kiến đóng góp và cơ bản thống nhất với báo cáo về những hoạt động công vụ của Bộ Lao động – TBXH. Đồng thời, ghi nhận những nỗ lực và sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết của các đồng chí lãnh đạo Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ công tác cũng đã giải đáp những đề xuất và chỉ ra một số hạn chế mà Bộ cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.
Thứ trưởng Bộ Lao động - TBXH Doãn Mậu Diệp báo cáo về hoạt động công vụ của Bộ với Tổ công tác
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH Đào Ngọc Dung khẳng định: Việc kiểm tra hoạt động công vụ của Tổ công tác là dịp để Bộ xem xét lại hoạt động, trên cơ sở đó hoàn thiện các chức năng, nhiệm vụ, tăng cường trách nhiệm thực thi công vụ. Là Bộ có chức năng quản lý rộng với 14 lĩnh vực, trong đó có nhiều lĩnh vực nhạy cảm (người có công, bảo hiểm, an sinh xã hội...) đều có thể phát sinh các ý kiến khác nhau, ý kiến trái chiều. Chính vì vậy, với phương châm quyết liệt trong công việc nhưng lấy sự hài lòng của người dân là chính, hai năm qua, Bộ luôn bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, lựa chọn các vấn đề bức xúc nhất trong từng năm để tập trung thực hiện. Năm 2017, Bộ tập trung làm tốt công tác đối với người có công với hai trọng tâm là giải quyết hồ sơ tồn đọng và xử lý vi phạm lợi dụng chính sách.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đã thừa nhận với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về một số hạn chế của Bộ, trong đó có một số đơn vị cục, vụ trực thuộc còn thiếu nhiệt huyết trong công việc, sự phối hợp giữa các đơn vị trong Bộ với các đơn vị bên ngoài chưa tốt... Bộ trưởng yêu cầu với tinh thần trách nhiệm cao nhất, các đơn vị trực thuộc Bộ cần nghiêm túc nhìn lại mình, lắng nghe, hoàn thiện các yêu cầu của Tổ công tác nêu.
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành, Tổ phó Tổ công tác
phát biểu đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Lao động - TBXH trong hực thi nhiệm vụ
Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh: Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ được thành lập theo Quyết định 364/QĐ-TTg ngày 2/4/2018, có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật của cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại các Bộ, ngành, địa phương; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các vi phạm trong hoạt động công vụ tại các Bộ, ngành, địa phương. Làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là hoạt động đầu tiên của Tổ công tác.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cũng đã đánh giá rất cao thời gian qua Bộ Lao động - TBXH đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương  hành chính, quy chế văn hóa công sở...; chấm dứt tình trạng nợ đọng hồ sơ văn bản, không bỏ sót nhiệm vụ được giao; số lượng đơn thư khiếu nại giảm; phấn đấu hoàn thành vượt mức 3 chỉ tiêu Quốc hội giao. Những kết quả này có sự nỗ lực của tập thể Ban Cán sự Đảng, sự quyết tâm của đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Thành viên Tổ công tác của Chính phủ tham gia góp ý với Bộ Lao động - TBXH
Chỉ ra những khó khăn, hạn chế, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Lao động - TBXH tiếp tục quan tâm, họp bàn giải pháp xây dựng thể chế, nâng chỉ số và cải thiện vị trí về cải cách hành chính. Năm 2017, mặc dù chỉ số về cải cách hành chính của Bộ dã vượt 7 bậc so với năm 2016 (xếp hạng 12/19), tuy nhiên cần tiếp tục phấn đấu để đạt được thứ hạng cao hơn. Đồng thời, Bộ cũng cần khẩn trương đẩy nhanh việc tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khẩn trương rà soát việc sử dụng biên chế công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị trực thuộc để bổ sung số biên chế còn thiếu theo số biên chế được giao; sớm hoàn thiện, ban hành khung năng lực và mô tả vị trí việc làm; phấn đấu phê duyệt Đề án vi trí việc làm cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; khắc phục việc thừa cấp phó tại hai đơn vị trong quý III/2018. 
Kết quả việc kiểm tra công vụ tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ được báo cáo Thủ tướng tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2018...

Chí Tâm