Xã hội
Tổ chức Tết Trung thu 2022 cho trẻ em an toàn, lành mạnh, thiết thực và tiết kiệm
12:11 PM 17/08/2022
(LĐXH)- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022.

Theo đó, để bảo đảm mọi trẻ em được vui Tết Trung thu năm 2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp một số nội dung sau:

Thứ nhất, bố trí kinh phí, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em. Cùng với đó, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thứ hai, chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các sở, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức vui đón Tết Trung thu cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm. Tổ chức các hoạt động nghệ thuật, vui chơi để gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc và phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương.

Trẻ em luôn mong chờ một mùa trung thu vui tươi, an toàn

Thứ ba, chú trọng bảo vệ sức khỏe trẻ em nhất là vấn đề an toàn, vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, bảo vệ trẻ em khỏi ảnh hưởng bởi những sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em.

Thứ tư, báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em gửi về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thông qua Cục Trẻ em.

Cùng ngày, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng có công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em của các cấp, các ngành, các tổ chức, gia đình, cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật trong dịp Tết Trung thu theo truyền thống.

Cụ thể, các cơ quan báo chí tăng cường đưa tin, bài, phóng sự về hoạt động thăm, tặng quà, tình hình tổ chức vui đón Tết Trung thu cho trẻ em trên mọi miền của đất nước. Đặc biệt, hướng tới chăm lo cho trẻ em vùng kinh tế-xã hội khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các đơn vị quan tâm sản xuất, phát sóng các chương trình, chuyên mục nghệ thuật, sân chơi, chuyên mục dành cho trẻ em trong dịp Tết trung thu, góp phần giáo dục trẻ em gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc.

Trước đó, trong năm 2021, do điều kiện dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đề nghị tổ chức các hoạt động Tết Trung thu phù hợp với tình hình của địa phương, cộng đồng dân cư và bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Cũng từ năm 2021 đến nay, chính sách hỗ trợ trẻ em mồ côi cha, mẹ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cha hoặc mẹ do dịch Covid-19 từ nguồn của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã được triển khai./.

Trần Huyền

Từ khóa: Trung thu 2022 Trẻ Em