Lao động
TKV nỗ lực vì mục tiêu an toàn cho người lao động
03:36 PM 29/01/2018
(LĐXH) - Năm 2017, với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác ATVSLĐ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đạt được nhiều kết quả tích cực, với việc giảm 36% số vụ TNLĐ nặng so với 2016.
Đạt được kết quả này là do toàn ngành đã thực hiện tốt các biện pháp trong công tác ATVSLĐ. Tập đoàn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đồng thời tổ chức nhiều đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN tại đơn vị. Đặc biệt, Tập đoàn đã phối hợp với các đoàn thanh kiểm tra của Sở Công Thương, Sở LĐ-TBXH, Ban Nội chính, Đảng ủy Than Quảng Ninh, Cục cảnh sát Môi trường để thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị sản xuất của Tập đoàn; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp ATLĐ tại khai trường sản xuất của các đơn vị sản xuất trực thuộc Tập đoàn; tiến hành kiểm tra đột xuất và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kỹ thuật cơ bản và an toàn lao động tại các đơn vị sản xuất than hầm lò vào ca 2 và ca 3…
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH - Lê Tấn Dũng thăm và làm việc với Công ty Than Hà Lầm về công tác ATVSLĐ
Đồng thời đề ra 9 nhóm giải pháp trong đó trọng tâm là các giải pháp: Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục ý thức tự chủ an toàn cho người lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời nguy cơ mất an toàn trong sản xuất than, khoáng sản, hóa chất mỏ, điện lực, sàng tuyển, cơ khí; triển khai các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng điều hành sản xuất và phát hiện, kiểm soát, phòng tránh rủi ro trong sản xuất hầm lò cho cán bộ chỉ huy sản xuất cấp phân xưởng; công tác khai báo TNLĐ tại các đơn vị trực thuộc để đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác theo quy định của Nhà nước và Tập đoàn; tăng cường công tác kiểm tra (định kỳ, đột xuất) việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về ATVSLĐ-PCCN, phòng chống mưa bão; kiểm soát việc chấp hành quy trình công nghệ, quy phạm an toàn tại các đơn vị sản xuất trực thuộc Tập đoàn; xử lý nghiêm những người vi phạm... để giảm tai nạn lao động nặng và các sự cố nghiêm trọng xuống mức thấp nhất...
Theo đó, trong năm 2017 Tập đoàn đã tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng công tác ATVSLĐ cho 340 cán bộ phụ trách an toàn; huấn luyện kỹ năng điều hành sản xuất, nhận biết, xử lý nguy cơ, ngăn ngừa TNLĐ và sự cố cho1248 học viên là cán bộ chỉ huy sản xuất, các quản đốc phân xưởng…; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ATLĐ tại toàn bộ các đơn vị sản xuất. Kết quả cho thấy, nhiều đơn vị đã thực hiện tốt công tác ATVSLĐ và không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng như: Thống Nhất, Hạ Long, Hòn Gai, Hà Lầm, Núi Béo, Uông Bí, Cao Sơn, Cọc Sáu; các tổng công ty: Khoáng sản, Hóa chất, Điện lực...
Đặc biệt, công tác ATVSLĐ trong sản xuất hầm lò luôn được quan tâm bằng việc tích cực đầu tư cơ giới hóa sản xuất, cơ giới hóa vận tải, đi lại trong lò, áp dụng các công nghệ mới trong đào lò, khai thác,  nhằm nâng cao năng suất, giảm sức lao động cho công nhân và nâng cao mức độ an toàn; đổi mới trong công tác ATVSLĐ, đẩy mạnh huấn luyện, đào tạo kỹ năng chỉ huy sản xuất và công tác an toàn cho đối tượng cán bộ cấp phân xưởng...
Điển hình như Công ty CP Than Hà Lầm, đã đầu tư lò chợ CGH công suất 600 triệu tấn/năm và lò chợ CGH công suất 1,2 triệu tấn/năm. Năm 2017, Công ty sản xuất 2,718 triệu tấn than, trong đó sản lượng than CGH đạt 1.664.574 tấn; các công ty: Than Hà Tu, Nam Mẫu… cũng đã tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động.
Năm 2018, TKV tiếp tục đề ra nhiều giải pháp trong phát triển sản xuất, đảm bảo đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động đặc biệt là vấn đề đảm bảo ATVSLĐ. Mục tiêu cụ thể là: Giảm thiểu số vụ TNLĐ và sự cố do chủ quan gây nên; giảm số vụ sự cố loại 1, TNLĐ chết người giảm ít nhất 5% so với năm 2017… Để thực hiện được mục tiêu đó, Tập đoàn đề ra các giải pháp chủ yếu như: Nâng cao hơn nữa hiệu quả lãnh đạo của hệ thống chính trị, từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên; tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy định, quy chế quản lý công tác ATVSLĐ, rà soát về cơ cấu tổ chức, chức trách, nhiệm vụ của từng vị trí công tác, đồng thời nâng cao năng lực cũng như kỹ năng làm việc cho đội ngũ cán bộ an toàn; nâng cao chất lượng công tác lập, duyệt thiết kế kỹ thuật, biện pháp thi công đảm bảo an toàn; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng kiểm soát và phòng ngừa rủi ro cho cán bộ quản đốc, phó quản đốc phân xưởng; đặc biệt là tiếp tục đầu tư áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại để tăng năng suất lao động, nâng cao mức độ an toàn./.
PV