Xã hội
Tín dụng chính sách góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại Thanh Hóa
01:58 PM 22/09/2022
(LĐXH)- Nguồn lực tín dụng chính sách đã góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Thông tin tại Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh, do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức ngày 19/9 vừa qua, ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh nêu rõ: Qua 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả rất quan trọng.
Hoạt động của PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa)
Qua 20 năm, nguồn vốn cho vay trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng trưởng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ 3 chương trình tín dụng chính sách ban đầu, đến nay, Chi nhánh NHCSXH Thanh Hóa đã cho vay 22 chương trình tín dụng chính sách. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh, trong đó tập trung ưu tiên cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến 31/8/2022 đạt gần 11.900 tỷ đồng, tăng hơn 11.461 tỷ đồng so với thời điểm nhận bàn giao, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 130,7%, với hơn 246.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn.
Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp trên 321.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, gần 91.000 lao động được tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm, hơn 11,3 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được vay vốn, giúp hơn 448,3 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng gần 637.000 công trình cung cấp nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn, hơn 40,5 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách…
Từ đó, vươn lên thoát nghèo và làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội; góp phần quan trọng trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.
Về mục tiêu và giải pháp thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, Hội nghị nêu rõ: Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo qua các năm, phấn đấu tăng trưởng tín dụng hằng năm đạt từ 8 - 10%; hằng năm hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao.
Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1%/tổng dư nợ; nguồn vốn ngân sách địa phương được bổ sung hàng năm từ 60 tỷ đồng trở lên. Đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ phù hợp với hoạt động của NHCSXH trong thời kỳ mới.
NHCSXH tỉnh Thanh Hóa và các ngành liên quan tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng các hướng dẫn, kế hoạch, chương trình hành động của NHCSXH và của tỉnh về tín dụng chúnh sách; đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của tín dụng chúnh sách trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội./.
PV