VIDEO

Theo kênh Tạp chí Lao động và Xã hội 
Tín dụng chính sách đi lên cùng Tây Bắc
Cập nhật: 2 giờ trước
Tín dụng chính sách đi lên cùng Tây Bắc