Lao động
Thưởng Tết 2018: Đồng Nai thưởng cao nhất 408 triệu đồng Thưởng Tết 2018: Đồng Nai thưởng cao nhất 408 triệu đồng
Một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sản xuất trong lĩnh vực hóa chất cơ bản ở KCN Gò Dầu, huyện Long Thành đã công bố mức tiền thưởng Tết lên đến 408 triệu đồng.
2 3 4 5 6 7 8