Lao động
Giật mình với mức lương của công nhân cắt cỏ trên Đại lộ Thăng Long Giật mình với mức lương của công nhân cắt cỏ trên Đại lộ Thăng Long
"Lương công nhân chúng tôi cũng chỉ có hơn 3 triệu đồng/ tháng với những người ký hợp đồng làm việc lâu dài còn công nhân không hợp đồng cũng chỉ 5-6 triệu đồng / thời...
2 3 4 5 6 7 8