Lao động
Thưởng Tết 2017: Chỗ cả tỷ bạc, nơi lại lo nhận 'quần đùi' Thưởng Tết 2017: Chỗ cả tỷ bạc, nơi lại lo nhận 'quần đùi'
Thưởng Tết bằng hiện vật có lẽ không còn xa lạ đối với nhiều người, đặc biệt khi làm tại những doanh nghiệp quy mô nhỏ lại gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh.
1 2 3 4 5 6 7