Lao động
Nghề bảo mẫu cực nhọc, lương bèo, lại... không chính danh! Nghề bảo mẫu cực nhọc, lương bèo, lại... không chính danh!
Những quy định chồng chéo đã khiến các nhân viên nuôi dưỡng trong trường mầm non, tiểu học không hề có chức danh. Thu nhập của họ không chỉ rất thấp mà vai trò tại nơi...
1 2 3 4 5 6 7