Lao động
7 nhóm đối tượng được nâng lương cơ sở mới từ 1/7 7 nhóm đối tượng được nâng lương cơ sở mới từ 1/7
Theo kế hoạch, từ ngày 1/7 tới, có 7 nhóm đối tượng là cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước sẽ được áp dụng mức lương cơ sở mới mức lương cơ sở mới.
1 2 3 4 5 6 7