Lao động
Loạt sếp doanh nghiệp nhà nước nhận thu nhập trên nửa tỷ đồng Loạt sếp doanh nghiệp nhà nước nhận thu nhập trên nửa tỷ đồng
Một loạt doanh nghiệp nhà nước đã công bố báo cáo về tiền lương thưởng năm 2017, tính trung bình mỗi sếp nhận mức lương trên nửa tỷ đồng.
1 2 3 4 5 6 7