Lao động
Định hướng cải cách chính sách tiền lương và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017 Định hướng cải cách chính sách tiền lương và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017
(LĐXH) - Sáng ngày 8/6/2017, tại TP.HCM Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức Hội nghị định hướng cải cách chính sách tiền lương và triển khai nhiệm...
1 2 3 4 5 6 7