Lao động
Nhân viên ngành nào có thể được tăng lương nhiều nhất năm 2017? Nhân viên ngành nào có thể được tăng lương nhiều nhất năm 2017?
Trong khi mức thu nhập tối thiểu vùng năm 2017 chỉ tăng khoảng 7,3% thì ở một số lĩnh vực, các công ty, doanh nghiệp sẵn sàng đáp ứng mức tăng lương tối đa lên tới 20%.
1 2 3 4 5 6 7