Lao động
Đà Nẵng hỗ trợ tối đa gấp 230 lần mức lương cơ sở nhằm thu hút nhân lực cao Đà Nẵng hỗ trợ tối đa gấp 230 lần mức lương cơ sở nhằm thu hút nhân lực cao
TP. Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết 107/2017/NQ-HĐND về chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công của Thành phố. Trong đó, đối tượng thu hút đến...
1 2 3 4 5 6 7