Lao động
8 nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 15/8 8 nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 15/8
Từ ngày 15/8, 8 nhóm đối tượng sẽ được tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng (so với tháng 6/2017) theo Nghị định 76/2017/N...
1 2 3 4 5 6 7